Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

06.05.2019 | 09:02

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení ke vzdělávání do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2019/2020, které se uskuteční v pátek 28. června 2019 v 10,00hod. Termín pro podání přihlášky je pondělí 24. 6. 2019.

Přihlášky můžete podat do těchto učebních oborů:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – volná místa pro 13 žáků

66-51-E/01 Prodavačské práce – volná místa pro 11 žáků

75-41-E/01 Pečovatelské služby – volná místa pro 6 žáků

41-52-E/01 Zahradnické práce volná místa pro 5 žáků

 Podmínky a kritéria pro přijetí viz.  Přijímací řízení.