2. kolo přijímacího řízení

02.05.2017 | 08:10

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky ke studiu pro školní rok 2017/2018 je do 19.5.2017.

Přihlášky můžete podat do těchto učebních oborů:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – volná místa pro 6 žáků

66-51-E/01 Prodavačské práce – volná místa pro 9 žáků

75-41-E/01 Pečovatelské služby – volná místa pro 7 žáků

41-52-E/01 Zahradnické práce volná místa pro 11 žáků

 Podmínky a kriteria pro přijetí viz.  Přijímací řízení.