2. kolo přijímacího řízení

06.05.2016 | 12:44

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky ke studiu pro školní rok 2016/2017 je do 20.5.2016.

Přihlášky můžete podat do těchto učebních oborů:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – volná místa pro 9 žáků

66-51-E/01 Prodavačské práce – volná místa pro 3 žáky

75-41-E/01 Pečovatelské služby – volná místa pro 3 žáky

41-52-E/01 Zahradnické práce volná místa pro 11 žáků

 Podmínky a kriteria pro přijetí viz.  Přijímací řízení.