3. kolo přijímacího řízení

30.06.2017 | 07:27

Ředitelka školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky ke studiu pro školní rok 2017/2018 je do 10.7.2017.

Přihlášky můžete podat do těchto učebních oborů:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – volná místa pro 4 žáky

66-51-E/01 Prodavačské práce – volná místa pro 1 žáka

75-41-E/01 Pečovatelské služby – volná místa pro 6 žáků

41-52-E/01 Zahradnické práce volná místa pro 1 žáka

 Podmínky a kriteria pro přijetí viz.  Přijímací řízení.