4. kolo přijímacího řízení

01.08.2017 | 06:51

Ředitelka školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018, které se uskuteční 29. 8. 2017 v 9,00hod.. Termín pro podání přihlášky ke studiu je do 24.8.2017.

Přihlášky můžete podat do těchto učebních oborů:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – volná místa pro 4 žáky

75-41-E/01 Pečovatelské služby – volná místa pro 6 žáků

 Podmínky a kriteria pro přijetí viz.  Přijímací řízení.