Výuka žáků 3. ročníků OU – příprava k závěrečným zkouškám

02.05.2020 | 09:17

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření v oblasti školství rozhodl ředitel školy o osobní účasti žáků posledního ročníku odborného učiliště ve výuce. Prezenční výuka bude probíhat vždy dva dny v týdnu výhradně za účelem přípravy k závěrečné zkoušce a to dle následujícího harmonogramu:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby / 3K

úterý 12. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 18
čtvrtek 14. 5. 8,00 – 11,30 hod cvičná kuchyňka 
úterý 19. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 18
čtvrtek 21. 5. 8,00 – 11,30 hod cvičná kuchyňka
úterý 26. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 18
čtvrtek 28. 5. 8,00 – 11,30 hod cvičná kuchyňka

 66-51-E/01 Prodavačské práce / 3P

úterý 12. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 2
čtvrtek 14. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 2
úterý 19. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 2
čtvrtek 21. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 2
úterý 26. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 2
čtvrtek 28. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 2

75-41-E/01 Pečovatelské služby / 3ZD

úterý 12. 5. 8,00 – 11,30 hod cvičná dílna / prádelna
čtvrtek 14. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 21
úterý 19. 5. 8,00 – 11,30 hod cvičná dílna / prádelna
čtvrtek 21. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 21
úterý 26. 5. 8,00 – 11,30 hod cvičná dílna / prádelna
čtvrtek 28. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 21

 41-52-E/01 Zahradnické práce / 3ZH

úterý 12. 5. 8,00 – 11,30 hod školní skleník
čtvrtek 14. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 19
úterý 19. 5. 8,00 – 11,30 hod školní skleník
čtvrtek 21. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 19
úterý 26. 5. 8,00 – 11,30 hod školní skleník
čtvrtek 28. 5. 8,00 – 11,30 hod učebna 19

Podmínkou účasti žáka ve výuce bude dodržení hygienických opatření – např. zakrytí úst a nosu předepsaným způsobem, dodržování určených rozestupů, provedení desinfekce rukou při vstupu do budovy školy, příp. na vyzvání podrobení se bezdotykovému měření tělesné teploty, dodání podepsaného prohlášení o bezinfekčnosti a bezrizikovosti – bližší informace budou doplněny po vydání hygienického manuálu MŠMT.