Aktuální informace k průběhu konzultací žáků 3. ročníků

07.05.2020 | 15:40

Budova školy bude otevřena pro vstup žákům od 7,40hod. Žáci budou do školy přicházet průběžně v návaznosti na jejich příjezd, nebudou se shromažďovat ve skupinkách před školou ani po vstupu do školy. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, ne doprovázejícím osobám.

Žáci budou rozmístěni do tříd podle rozpisu u vchodu do školy.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Průběh konzultací a pohyb žáků po budově budou organizovány v souladu se “Souborem hygienických pokynů pro školy a školská zařízení“ (plné znění ke stažení zde).

Před prvním vstupem ke konzultacím žák odevzdá podepsané “čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ (ke stažení zde) – toto prohlášení není nutné tisknout, každý žák jej bude mít připravené k podpisu při vstupu do školy.

Školní jídelna nebude po dobu prvního týdne konzultací (11. – 15. května 2020) v provozu. O dalších týdnech se rozhodne do 14. května 2020.

Internát školy nebude v provozu po celou dobu konání konzultací (11. – 29. května 2020).