Další kolo přijímacího řízení

18.08.2016 | 16:44

Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení. Termín pro podání přihlášky ke studiu pro školní rok 2016/2017 je do 30.8.2016.

Přihlášky můžete podat do těchto učebních oborů:

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – volná místa pro 9 žáků

66-51-E/01 Prodavačské práce – volná místa pro 2 žáky

75-41-E/01 Pečovatelské služby – volná místa pro 2 žáky

41-52-E/01 Zahradnické práce volná místa pro 9 žáků

 

Podmínky a kriteria pro přijetí viz.  Přijímací řízení.