Spolupráce s hypermarketem Tesco Holešov

28.06.2016 | 08:31

Již šestým rokem naše škola (Odborné učiliště a Základní škola praktická Holešov) spolupracuje s hypermarketem Tesco, kde žáci učebního oboru Prodavačské práce v rámci odborné přípravy dochází na výuku předmětu odborný výcvik. Praxi plní tři dny v týdnu a to hned od prvního ročníku v plném provozu pod vedením učitele OV. Studium je tříleté a po úspěšném splnění podmínek žákem zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž realizace je nám rovněž umožněna v reálném provozu prodejny.

Studenti se od prvního okamžiku seznamují s organizačním uspořádáním hypermarketu, pracovní náplní prodavače, nabízeným sortimentem a činnostmi, které souvisí s manipulací se zbožím a jeho přípravou k prodeji. Později se učí přímé komunikaci se zákazníkem, vedení prodejního rozhovoru a obsluze v pultovém úseku. Ve třetím ročníku se zaučují na kontrolní pokladně, seznamují se s obsluhou pokladny a markováním zboží. Současně plní úkoly se vztahem k obchodnímu provozu jako je přejímka, skladování zboží a péče o ně.

Žáci zde získávají pracovní návyky, rozvíjí svoje odborné vědomosti, připravují se do pracovního života. Začlenění není snadné pro ně samotné (jde o žáky se speciálně-vzdělávacími potřebami), není jednoduché ani pro samotné pracovníky. Musíme však říci, že právě zde se nám v úsilí daří díky pochopení a přístupu zaměstnanců hypermarketu – v ochotné pomoci radou, odborným vedením i přijetím žáků mezi sebe a vytvářením příjemné pracovní atmosféry. Toto žáky velmi motivuje a formuje, rádi na pracoviště dochází. I oni touží po úspěchu, ocenění, uplatnění se na trhu práce i osobním životě.

Zařazení se do pracovního procesu hypermarket Tesco Holešov umožňuje našim absolventům v plné míře. Nabízí prázdninové brigády a v případě úspěšného zakončení studia i následné pracovní zařazení na různých pozicích –  v letošním roce již druhé absolventce naší školy.

Koncem školního roku 2015/16 jsme se zapojili do projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, ve kterém se naše škola umístila na prvním místě. Tímto bychom chtěli poděkovat p. Lence Čechové a p. Dagmar Podolové z personálního úseku, které nás o plánovaných aktivitách informují a zároveň za vstřícný a lidský přístup. Rovněž poděkování patří panu řediteli Davidovi Hořínkovi za velkou podporu učňovského školství. Za spolupráci děkuje paní ředitelka OU a ZŠ praktické.

Přejeme všem zaměstnancům příjemnou dovolenou k načerpání nových sil.

 za Odborné učiliště Holešov Mgr. Jana Matoušková, učitelka OV