Dny otevřených dveří

11.11.2016 | 09:50

Termíny dnů otevřených dveří na odborném učilišti ve školním roce 2016/17:

čtvrtek 24. 11. 2016 od 9:00 – 17:00 hodin

pátek 2. 12. 2016 od 9:00 – 17:00 hodin

sobota 3. 12. 2016 od 9:00 – 12.00 hodin

čtvrtek 19. 1. 2017 od 9:00 – 17:00 hodin

Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci mohou získat informace o nabízených studijních oborech, požadavcích pro přijetí ke studiu, průběhu a ukončení studia, prohlédnout si výukové prostory školy či internátu a zhlédnout ukázky pracovních činností žáků vyučovaných oborů a výrobky zájmové činnosti žáků na internátě.