Aktualizované informace k výuce na Odborném učilišti a provozu školní jídelny a internátu v době od 5. října 2020

02.10.2020 | 12:10

V souladu s Nařízením mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně č. 9/2020 resp. Usnesením vlády č. 997 bude provoz školy probíhat v době od 5. října do 25. října 2020 následujícím způsobem:

Odborné učiliště:
Z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků ve středních školách bude probíhat výuka odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů distančním – dálkovým způsobem. Zadávání úkolů a komunikace bude přednostně probíhat prostřednictvím systému Bakaláři a to v době vymezené stálým rozvrhem. V případě technických problémů je možné komunikovat s vyučujícími prostřednictvím emailu, příp. telefonicky na tel. č.: 573 396 213 nebo 603 559 899. Distanční výuka je pro všechny žáky povinná, pro omlouvání neúčasti platí stejná pravidla jako pro omlouvání v době běžné výuky.
Výuka odborného výcviku bude probíhat beze změn, to tnamená podle platného rozvrhu a na stálých pracovištích.

Školní jídelna:
Provoz školní jídelny nebude v uvedeném období časově omezen. Po dobu mimořádného opatření však bude  nabízeno každý den jen jedno hlavní jídlo a budou platit omezení vyplývající z Usnesení vlády. Především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu).

Internát:
Internát školy bude v provozu pouze pro žáky, kteří budou docházet na odborný výcvik a to vždy v souladu s jejich rozvrhem. Stravování žáků je zajištěno ve školní jídelně.