Informace k provozu školy v době od 14. října 2020

13.10.2020 | 08:16

V souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1022 (ke stažení zde) bude provoz součástí školy od 14. října 2020 následující:

Základní škola:
Dle odstavce 4. Usnesení vlády ČR se na naši základní školu nevztahuje zákaz osobní přítomnosti žáků, výuka na základní škole bude probíhat bez omezení. Zároveň v souladu s Mimořádným opatřením (ke stažení zde) není povinnost pro žáky školy nosit roušky, ředitel školy však vzhledem k epidemiologické situaci nejen ve škole nošení roušek doporučuje.

Školní družina:
Také na naši školní družinu se vztahuje výjimka z omezení, a školní družina bude v provozu ovšem v časově omezeném a to následovně: ráno bude školní družina před vyučováním od 6,50hod, odpolední družina bude v provozu vždy do 13,00hod. Žáci budou odcházet z družiny z budovy základní školy.

Školní jídelna:
Školní jídelna bude v provozu. Po dobu mimořádného opatření však bude  nabízeno každý den jen jedno hlavní jídlo a budou platit omezení vyplývající z Usnesení vlády. Především se jedná o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Je také zakázáno odebírat stravu do jídlonosičů. Stravování se nesmí účastnit osobně ten strávník, kterému byla nařízena karanténa či byl vyhodnocen jako rizikový a byl umístěn do izolace. Vstup a odchod ze školní jídelny pouze s rouškou a sundat jen při konzumaci obědu. Také žáci, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem, mají nárok na „dotovaný“ oběd.  Pro tyto žáky je vyhrazena denně doba výdeje obědu od 11,20 do 12,30hod. Stravu v mimo určenou dobu si nebude možné vyzvednout !!! Doba od 12,30hod je pak vyhrazena žákům základní školy.  

Odborné učiliště:
Dle odstavce 3. Usnesení vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků ve středním vzdělávání, žáci odborného učiliště přechází na distanční výuku, nebude tedy realizována ani výka odborného výcviku na stálých pracovištích.

Internát:
Dle odstavce 7. Usnesení vlády ČR se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školských ubytovacích zařízeních, internát nebude v provozu.