Informace k zápisu do 1. třídy

17.03.2017 | 07:53

Vážení rodiče,
dle § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017 dochází ke změně termínu zápisu k povinné školní docházce. Zápisy budou nově probíhat v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2017.

Termín zápisu:
Zápis v naší škole se koná v pátek 7. dubna 2017 od 9,00 do 12,00 hodin v budově Základní školy Holešov, Palackého 437.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu dítě, které se narodilo do 31. 8. 2011.

Zákonní zástupci budou k zápisu potřebovat:

Doklady k zápisu
občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
doporučení školského poradenského zařízení

Děti jsou ke vzdělávání v Základní škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona přijímány na základě žádosti zákonného zástupce a Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.

Odklad povinné školní docházky

V případě, že zákonní zástupci zvažují odklad a nejsou si nástupem dítěte do školy jistí, mohou zažádat o vyšetření ve školském poradenském zařízení.
Pokud tedy o odkladu povinné školní docházky uvažujete, je potřeba zajistit doklady k jeho vyřízení do 30. dubna 2017:
1. doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum)
2. doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa (žádost o odklad je třeba doložit lékařským potvrzením od pediatra nebo klinického psychologa)
Zákonní zástupci, kteří o odklad žádali minulý rok, nemusí, ale mohou s dítětem znovu k zápisu. Musí ale potvrdit škole nástup svého dítěte.
Zákonní zástupci, jejichž dítě získá odklad, musí svému dítěti zajistit předškolní vzdělávání, které je od 1. 1. 2017 povinné. Lze je zajistit třemi způsoby popsanými v žádosti o odklad.