Aktualizované informace – nový koronavirus (SARS-CoV-2)

28.02.2020 | 09:28

16. března 2020
Z důvodu zpřísnění opatření zavedených proti šíření nového koronaviru omezujeme pobyt pedagogických i nepedagogických pracovníků přímo v budovách školy. V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky na tel. číslech 603 559 899 573 396 213 (pro OU) nebo 722 056 393 (pro ZŠ), případně prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@ouholesov.cz resp. prijmeni@ouholesov.cz pro kontaktování konkrétního vyučujícího (viz vysvětlení z 11. března).

12. března 2020
Žáci Odborného učiliště mají přístup k domácímu vzdělávání na následujícím odkazu: domácí vzdělávání pro OU .

11. března 2020
Úkoly k domácímu vzdělávání můžete získat prostřednicvím e-mailu – kontakt na jednolivé (třídní) učitele je vždy dle příjmení ve tvaru: prijmeni@ouholesov.cz (bez háčků a čárek), případně můžete volat pro informace na následující tel. čísla:
– pro ZŠ: 573 396 507; 722 056 393
– pro OU: 573 396 213; 603 559 899
Rodiče, kteří potřebují vystavit (potvrdit) formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ nás mohou kontaktovat na tel. č. 722 056 393.

10. března 2020
V souladu s mimořádným opatřením MZČR (zde) bude od středy 11.března 2020 přerušena výuka, žáci zůstávají doma. Toto opatření platí do odvolání. Pro další informace prosím sledujte tyto naše webové stránky, příp. hromadné sdělovací prostředky. Omezení (uzavření) se týká také školní jídelny, školní družiny a internátu. Obědy (příp. celodenní strava) budou po dobu mimořádého opatření automaticky odhlášeny.

8. března 2020
Žádáme žáky resp. zákonné zástupce i zaměstnance naší školy, jako i strávníky naší školní jídelny, kteří se v období od 7. března 2020 navrátili do České republiky z pobytu na území Italské republiky, aby postupovali v souladu s Mimořádným opatřením MZČR (zde). K obdobnému postupu však vyzýváme i ty, kteří přicestovali před tímto termínem, neboť i je lze považovat za osoby rizikové s možností vzniku onemocnění a přenosu nákazy (viz naše dřívější výzva z pátku 6. března 2020).
V případě návratu z jiných destinací (Německo, Francie, Španělsko, Rakousko, příp. jiných rizikových oblastí) prosím konzultujte další postup s KHS Zlínského kraje.

6. března 2020
V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (ke stažení zde), vyzýváme žáky, kteří navštívili oblasti považované za rizikové z hlediska výskytu nemoci COVID-19, aby po dobu 14ti dnů od návratu z této oblasti nenavštěvovali školu a zůstali v tzv. režimu domácí výuky. Upozorňujeme také na fakt, že KHS Zlínského kraje považuje v rámci předběžné opatrnosti za rizikovou oblast celou Itálii (viz zde). Formulář a poučení pro osoby bez obtíží po návratu z Itálie najdete zde.

Zvýšenou pozornost svému zdraví věnujte také v případě, že jste se setkali s osobami, které tyto rizikové oblasti v posledních 14ti dnech navštívili.

Aktualizované informace týkající se epidemiologické situace vzhledem k výskytu onemocnění novým koronavirem (COVID-19) můžete sledovat na následujícíh odkazech:

Pravidelně aktualizované informace KHS Zlínského kraje: http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus

Doporučení MŠMT pro školy ke koronaviru: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Základní zásady v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění: ke stažení zde.