Zaměstnanci ZŠ

Zaměstnanci Základní školy:

FUNKCE

JMÉNO

Zástupkyně ředitelky
a výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Šťastná
tel: 573 396 507
mob: 722 056 393
e-mail: stastna@ouholesov.cz   

Školní metodička prevence neg. jevů

Mgr. Petra Šínová
tel: 573 396 507
e-mail: sinova@ouholesov.cz

Pedagogický sbor

Hana Ďurková

Mgr. Lenka Chudárková

Mgr. Petr Kotas

Mgr. Jana Ledinová

Mgr. Miroslav Macko

Mgr. Pavla Nedbalová

Mgr. Eva Říhová

Mgr. Petra Šínová

Mgr. Ivana Šťastná

Vychovatel školní družiny

Mgr. Miroslav Macko

Kancelář školy

Šárka Švábová
tel: 573 396 507
e-mail: svabova@ouholesov.cz

Správní zaměstnanci

Šárka Švábová

Petr Byja