Konzultační a třídnické hodiny pro žáky 2. stupně základní školy

02.06.2020 | 10:00

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách bude možnost realizace vzdělávacích a socializačních aktivit i pro žáky druhého stupně základní školy.

S účinností od 8. června 2020 bude za účelem konání konzultací a třídnických hodin možná osobní přítomnost žáků 2. stupně základní školy ve škole. Účast není pro tyto žáky povinná.

Školní výuka tedy není obnovena. Nadále pokračujeme ve výuce na dálku jako doposud.

Konzultační a třídnické hodiny budou probíhat ve dnech pondělí a středa od 8,00 do 10,00 hodin.

Podmínky, které musí škola a zákonní zástupci dodržet a zajistit:

  • složení skupin žáků je neměnné,
  • v průběhu vyučování, pohybu ve škole a mimo třídu jsou žáci povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest,
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí být do školy vpuštěn.

Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané písemné čestné prohlášení (ke stažení zde). Prohlášení podepisuje zákonný zástupce po zvážení uvedených rizikových faktorů.