Výchovně-poznávací zájezd do Moravského krasu

02.06.2017 | 10:15

V pondělí 29. 5. 2017 jsme pro žáky naší školy zrealizovali výchovně-poznávací zájezd do nejvýznamnější krasové oblasti u nás. Na jejím území se rozprostírá nespočet jeskyní, říčka Punkva a pověstná propast Macocha.
Studenti měli program připravený tak, aby doplnil jejich vlastivědné znalosti a zároveň přinesl nové zážitky. Prohlídku jsme začínali příjezdem do Skalního mlýna, odkud jsme se přesunuli vláčkem k lanové dráze. Pro většinu z nás byl velkým zážitkem výjezd kabinkovou lanovkou a samotný pohled do zmiňované propasti. Zde jsme si přiblížili pověst, která se k propasti váže. Poté jsme sestoupili na středový můstek a tak měli možnost objevit jezírko, které je na dně propasti viditelné. Následná prohlídka Punkevních jeskyní spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě byla zdárným zakončením tohoto výletu.
Žáci byli velmi nadšeni a ocenili krásu navštívené lokality. Tímto bych chtěla poděkovat za finanční příspěvek městu Holešov a zároveň za podporu speciálního školství. Na fotky z akce se můžte podívat ve fotogalerii (zde).
Mgr. Jana Matoušková