Akce

Výchovně – poznávací zájezd do Rožnova pod Radhoštěm

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsme s žáky naší školy navštívili město Rožnov pod Radhoštěm a v něm nacházející se Valašské muzeum v přírodě – Skanzen. Program jsme měli připravený tak, aby studenti viděli co nejvíce a prošli všechny tři expozice – Dřevěné městečko, Valašskou dědinu i Mlýnskou dolinu. Žáci tak měli jedinečnou možnost zjistit, jak se na Valašsku žilo dříve.
Prohlídku jsme začínali v Dřevěném městečku, nejstarší části muzea. Poté jsme přešli do Mlýnské doliny s mnoha technickými stavbami tehdejší doby. Zde nás paní průvodkyně seznamovala se způsobem života, zvyklostmi a dovednostmi našich předků. Zakončením našeho výletu byla prohlídka lokality Valašské dědiny umístěné v kopci nad Mlýnskou dolinou. Ta připomínala typickou zástavbu vesnice v Beskydech. Nacházeli jsme zde vše, co kdysi bývalo v každé vesnici – chalupy s přilehlými hospodářskými budovami, kostel, škola, krámek, hospoda, větrný mlýn i zvonička. Velkým oživením byly ukázky lidových řemesel, dobové oblečení i vyprávění průvodců v některých objektech.
Žáci byli velmi nadšeni a obohaceni o nové zážitky. Doplnili si vlastivědné znalosti a někteří „zdoláním“ celé expozice si ověřili i fyzickou kondici.
Tímto bych chtěla poděkovat městu Holešov za finanční příspěvek a podporu speciálního školství.
Mgr. Jana Matoušková

 

Třídění odpadu na naší škole

Naše škola je zapojena do soutěže třídění odpadu.

Plasty
 • Plasty se ukládají do speciálního koše u vchodových dveří, kde je umístěn lis na plastové láhve.
Papír
 • Sbírání papíru je na naší škole již každoroční tradicí. Žáci i zaměstnanci školy shromažďují doma papír, který pak přinesou do školy. Ten se v kontejneru odváží jednou až dvakrát ročně do sběrných surovin k recyklaci.
 • Ve školním roce 2014/2015 jsme nasbírali 4400 kg papíru a škola obdržela 7 040,- Kč.
 • Ve školním roce 2015/2016 jsme nasbírali celkem 5060 kg papíru a škola obdržela 8 096,- Kč.
 • Celková utržená částka za sběr papíru činila 15 136,- Kč.
Hliník
 • Novinkou v třídění odpadu na naší škole je sběr hliníku.
 • Sbíráme hliníkové plechovky od nápojů, sprejové plechovky, víčka od jogurtů, krabičky od paštik, obaly od sýrů, obaly od čokolád, alobal.
 • Nasbíraný hliník bude odvezen v červnu 2017 do sběrných surovin.

 

papir   plasty   tridte
 (zdroj obrázků: www.jaktridit.cz)        

 

Poznávací zájezd do Prahy

Dne 14. 12. 2016 jsme pro žáky naší školy zrealizovali poznávací zájezd do našeho hlavního města.V rámci výuky předmětu občanská výchova probíráme mimo jiné i tematické okruhy úzce související s naší metropolí. Toto téma studenty vždy velmi zajímá. Obrovským přínosem pro naše žáky je výuka doplněná názorností. Z obrázkových materiálů si žáci vybavovali místa (někteří Prahu již kdysi dávno navštívili) která si z pobytu pamatovali, či je shlédli v médiích.
To byl pro nás vyučující jeden z důvodů proč právě Praha. Druhým-umožnit zážitek i těm žákům, kteří tuto možnost neměli s ohledem třeba na tíživé sociální zázemí v rodině. Adventní Praha a její výzdoba byla doplnění i učiva odborné výuky.
Pro výborné zkušenosti jsme využili služeb cestovní kanceláře Marion tour Kroměříž a průvodcovství vedoucího CK p. Formánka. Profesionálním výkladem doplňoval náš pobyt, který obohacoval zajímavostmi pro přiblížení daného místa žákům.
Naše „ putování „ Prahou začalo u Strahovského kláštera, z jeho zahrad vyhlídkou na město. Pražský hrad, nádvoří hradu s vánoční výzdobou a chrám sv. Víta byl pro většinu z nás nezapomenutelným zážitkem. Po cestě na Karlův most jsme procházeli malebnými uličkami historické části Prahy a minuli budovy Senátu a Parlamentu ČR. Karlův most byl pro většinu známý z médií jako často zabíraná dominanta hlavního města. Okouzlující byla atmosféra na Staroměstském náměstí. Zde každý z nás mohl zakusit příchod vánoc s vánočními tradicemi. Poslední zastávka byla v podvečerních hodinách na Václavském náměstí, kde jsme si připomněli hlavní momenty z naší historie. Po návratu bylo pro nás největším oceněním spokojenost našich žáků, kteří své zážitky s nadšením předávali ostatním.

Závěrem bychom chtěli poděkovat ředitelce školy za návrh a zrealizování zájezdu a cestovní kanceláři. Největší poděkování však patří společnosti Tesco stores, hypermarketu Holešov. Díky finančnímu příspěvku získaného z projektu „ Vy rozhodujete, my pomáháme“, jsme mohli tento zážitek umožnit všem žákům školy.

 

Projekt 72 hodin

Dne 13 – 16. října 2016 probíhal další projekt 72 hodin, kterého se zůčastnilo 13 žáků naší školy. Letošní motto bylo ,, POMÁHÁM PROTOŽE CHCI“.  Naším cílem byl úklid kolem školy a úprava květinových záhonů. Dobrovolníci si zakoupili tričko s logem a každý dostal náramek s logem 72 hodin. V pátek 14.10. uklidili okolí školy, pohrabali listí, posbírali ořechy a uklidili květinové záhony.  Děkujeme všem žákům, kteří se do projektu přihlásili.

Světluška 2016

V týdnu od 12. do 16. září 2016 se zúčastnili dobrovolníci z naší školy akce s názvem „SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY“. Formou sbírky se snažili pomáhat nevidomým občanům rozzářit svět. Dobrovolníci obdrželi od Nadačního fondu Světluška trička, pokladničky, letáčky a sbírkové předměty, které nabízeli v naší škole zaměstnancům a spolužákům a ve městě kolemjdoucím lidem za určenou částku.Účelem sbírky bylo získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.Po ukončení sbírky byly pokladničky rozpečetěny a spočítány vybrané částky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se letos zúčastnili sbírky a vybrali 11 512,- Kč.

 

Projekt 72 HODIN – tři dny dobrovolnických aktivit po celém Česku

Dne 8. – 10. října 2015 probíhal v České republice „Projekt 72 HODIN“, organizovaný Českou radou dětí a mládeže, kterého se zúčastnilo 17 žáků z naší školy.

Letošní motto znělo: „Zasaď strom třeba se starostou …“.

Cílem bylo zapojit co nejvíce dobrovolníků a ukázat ostatním, že stačí málo, abychom společně dokázali mnoho. Projekt byl určen všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Žáci naší školy si zakoupili v rámci akce trička s logem „72 hodin“ a ve čtvrtek 8. října 2015 v odpoledních hodinách se pustili do práce. Vysadili za asistence starosty Mgr. Rudolfa Seiferta a paní učitelek tři okrasné stromky ve školní zahradě a poté uklidili okolí školy a přilehlé chodníky autobusového nádraží.

Děkujeme všem zúčastněným za aktivitu a za práci, kterou odvedli.

 

Světluška

Dne 10. a 11. září 2015 pomáhaly žákyně naší školy nevidomým občanům rozzářit svět, formou sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“

Dívky obdržely od Nadačního fondu Světluška kostýmy, pokladničky, letáčky a sbírkové předměty, které nabízely kolemjdoucím lidem v našem městě za určenou částku.

Účelem sbírky bylo získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, zejména na:

 • asistenční a průvodcovské služby
 • speciální zdravotní a rehabilitační pomůcky
 • vodící psy
 • rekvalifikační a vzdělávací programy
 • studijní stipendia
 • rozvoj hudebního talentu
 • sportovní a zájmové aktivity

Po ukončení sbírky byly pokladničky rozpečetěny a spočítány vybrané částky.

Pokladnička č.ZL 160000 – částka 3976,- Kč

Pokladnička č.ZL 170000 – částka 3821,- Kč

Celková vybraná částka činí 7 797,- Kč

Děkuji všem našim Světluškám – Míši, Kristýně, Katce, Jiřímu, Dominice, Venduli, Lence a Barboře !