Internát

Internát poskytuje ubytování a speciálně výchovně vzdělávací činnost žákům OU a ZŠp Holešov. Žákům jiných středních škol může být poskytnuto ubytování jen v případě volné kapacity a nesmí být na úkor žáků OU a ZŠp Holešov.
Žáci mají možnost ubytování v internátě školy ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, celodenní strava je zajištěna ve školní jídelně, která je spolu s internátem součástí školy v budově Odborného učiliště Holešov.
Internát je v provozu ve dnech školního vyučování pondělí až pátek.
V mimoškolní činnosti se mohou žáci podle vlastního výběru zapojit do zájmové činnosti v různých kroužcích, např. esteticko-výchovný, pracovně-technický, tělovýchovný – kalanetika, cykloturistika, stolní tenis, posilovna, šipky, hry na školním hřišti, možnost návštěv místního Sport Centra s krytým bazénem, posilovnou a hřištěm na squash. K dispozici je jedenáct moderních počítačových stanic s LCD monitory a využitím internetu zdarma.

Ubytování a stravování.
Cena za ubytování a stravování se řídí vyhláškou MŠMT.
Poplatek za ubytování je počítán podle skutečně strávených dnů na internátě: 35,- Kč za den a noc. Poslední den v měsíci bude sdělena žákům celková částka. Započítány nebudou pouze dny řádně a předem omluvené.
Možnosti plateb:
a) hotově vychovatelce oproti podpisu (úhrada bude provedena vždy první pondělí v následujícím měsíci)
b) složenkou
c) na bankovní účet školy: č.ú. 83 82 65 02 07/0100. Variabilní symbol=rodné číslo žáka
V případě b) a c) je třeba částku uhradit co nejdříve po sdělení částky a lze provést platbu společně za ubytování se stravným

Celodenní strava činí 76,- Kč na den.
Snídaně 12,-Kč, Přesnídávka 8,-Kč,  Oběd 26,-Kč, Svačina 8,-Kč, Večeře 22,-Kč
Stravné je možno hradit hotově v kanceláři vedoucího stravování popř. složenkou. V případě nepřítomnosti žáka je povinností zákonného zástupce popř. se žák musí ze stravy odhlásit osobně popř. telefonicky na čísle 573 396 213 nejpozději předcházející den jeho nepřítomnosti. Pokud bude strava včas odhlášena, příslušná částka bude odečtena z platby stravného na další měsíc. Stravné za měsíc září musí být uhrazeno do 15.září. Za každý následující měsíc je nutno uhradit stravné do konce předcházejícího měsíce.
Informace o ubytování: pondělí až čtvrtek od 14.00 hod. na tel.číslech
mobil: 603 559 899 / pevná linka: 573 396 213

 

Čím jsme překvapili

Výtvarnou prací na téma – Zvířata – jsme se zúčastnili soutěže Pionýrský sedmikvítek v SVČ TYMY Holešov.  Náš výrobek byly zebry, které vytvořila technikou kašírování Katka S. Tak se narodily „Tři zebry v ZOO“. Zařadili nás do kategorie rukodělných prací, starších žáků. Doufali jsme, že se zebřičky budou líbit, protože Káťa je tvořila dlouho a pečlivě a nám všem na internátě se líbily moc. Ale že ve své kategorii vyhrají 1. místo, to jsme nečekali. O to větší byla naše radost. Byli jsme pozváni do sklepní galerie v Tymy, kde jsme si všechny výtvarné práce mohli prohlédnout. Moc se nám líbily výrobky i prostředí, ve kterém byly vystavovány. Později si Káťa za našeho potlesku převzala diplom a věcnou cenu z rukou paní ředitelky SVČ  Tymy Jarmily Vaclachové. Jsme na naši kamarádku moc pyšní.

 

Co  nás  zaujalo

V úterý 25.dubna 2017 jsme byli my , internátní žáci na besedě „Děti pro deštný prales“. Přednášeli nám členové  Organizace na ochranu deštného pralesa na Sumatře, Michal Jeglík a Zuzana Koloušková.
Beseda se týkala se ochrany životního prostředí  – ochrany naší planety Země.
Hlavně jsme se dozvěděli, jak bychom měli chránit zvířata a jiné živočichy, žijící ve volné přírodě, ale i to , jak bychom se měli chovat jako lidé k sobě navzájem.
Současně nám také promítli krátké filmy o pralese, zvířatech i lidech, kteří na Sumatře žijí.
V průběhu besedy došlo i na dotazy …co bychom si v životě nejvíce přáli, a co bychom chtěli v životě dělat?
Naše odpovědi byly různé, ale o to zajímavější.
Odcházeli jsme obohacení o nové poznatky a jsme pyšní na to, že jsme dokázali vyjádřit svůj názor.
Za kolektiv Katka Studeníková

 

Nový nábytek v pokojích internátu

Do čtyř pokojů na internátě školy byla zakoupena nová sestava nábytku, která byla zkompletována v době jarních prázdnin. Sestavu tvoří komoda, šatní skříň, psací stůl doplněný nástěnnou poličkou.  Vybavení pokojů bylo doplněno židlemi, které pan školník opatřil bílým nátěrem. Pan školník pokoje nově vymaloval a žáci si je spolu s paní vychovatelkou vyzdobili obrázky a květinami.

Ubytovaným žákům se pokoje líbí a věříme, že se jim zde bude i příjemně bydlet.

 

Ze života na internátu