Soutěže a sport

Aranžérská soutěž Floria Kroměříž

Dne 4. 5. 2016 se zúčastnili tři žáci naší školy oboru Zahradnické práce 1. ročník okresní aranžérské soutěže na výstavě Floria Kroměříž. Žáci měli za úkol vyrobit dvě vazačská díla v čase dvou hodin. Prvním dílem, na kterém pracovali, byla vypichovaná miska na stojanu a druhá byla vázaná kytice. Soupeřili se šesti žáky ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž oboru Zahradník. Hodnoceni byli žáci jednotlivě za obě díla dohromady a umístili se takto: Dvořáková Jitka 6. místo; Lysáková Denisa 4. místo; Petr Zedník 3. místo. Žáci byli velice úspěšní, i když bojovali s velkým tlakem spousty kolemjdoucích očí a časovým limitem.

 

Podzimní ping-pongový turnaj

Dne 26. 10. 2015 proběhl turnaj ve stolním tenise na Odborném učilišti Holešov.

Turnaje se zúčastnili chlapci a děvčata z OU s tímto výsledkem:

  1. místo   Martin Hrbáč
  2. místo   Petr Hotař
  3. místo   Kryštof Demko
  4. místo   Jiří Pražma

Tito žáci se zúčastní přeboru OU ve stolním tenise, který se bude konat 4. 11. 2015 v Kroměříži.

Soutěžící na 1. – 3. místě byli odměněni flash diskem, ostatní získali drobné ceny, které byly zakoupeny z dotace města „Akce milion“.

 

Branný závod hlídek 2015

Dne 5. 10. 2015 proběhl meziškolní branný závod hlídek. Zúčastnila se družstva chlapců a dívek z Kelče, Zlína a Holešova. Akce se uskutečnila v krásném prostředí holešovského zámeckého parku.

Výsledky – dívky:  

  1. místo     OU Kelč                            
  2. místo     OU a ZŠp Holešov            
  3. místo     SŠ gastronomie a obchodu Zlín

Výsledky – hoši:   

  1. místo     OU a ZŠp Holešov            
  2. místo     SŠ gastronomie a obchodu Zlín
  3. místo     OU Kelč             

 

Sportovní dopoledne na OU Holešov dne 5.5.2015

Na rozdíl od minulých let, kdy se již tradičně konal sportovní den, jsme ho tentokrát poněkud obměnili. Sportovní soutěže byly doplněny vědomostními disciplínami. Žáci jednotlivých tříd soutěžili za kolektiv třídy. Zahájení se konalo v 8.00 hodin na hřišti školy. Bylo celkem 7 soutěžních disciplín. 1. Střelba ze vzduchovky na cíl, 2. Myšilovka ( pohybová hra – podlézání pod provázky), 3. Topografie + ochrana obyvatelstva (práce s buzolou, orientace v terénu, test – ochrana obyvatelstva), 4. Popis pachatele – paměťová hra, 5. Kimova hra – paměťová hra (zapamatovat si co nejvíc věcí po dobu 1 minuty), 6. Hod granátem na cíl a 7. Dopravní výchova (test z dopravní výchovy a jízda na koloběžce) Občerstvení pro všechny účastníky a ukončení sportovního dne. Vyhlášení výsledků a předání diplomů s drobnými dárky pro nejlepší. Zvítězila třída 3K (kuchařské práce). Druhé místo získala třída 2K a třetí se umístila třída 3ZD (pečovatelské služby).

 

 

Školní turnaj va florbalu

Dne 5. listopadu 2014 se pod vedením zkušeného rozhodčího Mgr. Bačíka konal školní turnaj ve Florbalu. Jako útočiště nám posloužila tělocvična TYMY Všetuly. Přestávky mezi zápasy vyplnila dovednostní soutěž v gymnastice (na fotografii můžete obdivovat vítězný „most“). Vítězné florbalové družstvo získalo věcné ceny,avšak blahopřejeme všem! Není přece důležité zvítězit, ale zúčastnit se!!!