Studijní obory

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby – Kuchařské práce

Výroba základních druhů teplých a studených pokrmů, příloh, salátů a nápojů. Úprava pokrmů na talíři, expedice a zásady jednoduché obsluhy. Příprava a ošetření základních druhů surovin určených k výrobě teplých a studených pokrmů.
Tříletý obor je určen pro chlapce a dívky, po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží žáci výuční listy. Odborný výcvik probíhá ve stravovacích provozech mimo školu pod vedením učitele dborného výcviku, popř. ve cvičné kuchyni školy. Ve cvičné kuchyni žáci s učitelem připravují pokrmy, které se běžně ve stravovacích zařízeních nepřipravují např. pokrmy z ryb, mořských plodů, výrobky studené kuchyně, cukroví, teplé nápoje, vegetariánská jídla, pokrmy cizích kuchyní aj. Smluvní pracoviště mimo školu jsou závodní, školní a restaurační kuchyňská zařízení v Holešově, Kroměříži. Ve třetím ročníku je žákům umožněna individuální praxe na pracovištích v blízkosti jejich bydliště popř. na pracovištích s příslibem zaměstnání po vyučení.

 

66-51-E/01 Prodavačské práce

Práce v obchodě spojené s přejímkou zboží, skladovou evidencí, doplňování zboží do prodejních regálů, kontrola doby použitelnosti zboží, označování zboží cenovkami, poskytování informací zákazníkům, prezentace výrobků, úklid pracoviště.
Tříletý obor pro chlapce a dívky, po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží žáci výuční listy. Výuka odborného výcviku probíhá na prodejně TESCO Holešov a prodejnách PENNY market pod vedením učitele odborného výcviku. Pro spolehlivé a odpovědné žáky je ve třetím ročníku možnost individuálního výcviku v prodejnách v místě bydliště či jeho okolí, nejlépe s možností budoucího zaměstnání po vyučení.

 

 

75-41-E/01 Pečovatelské služby

Práce v sociálních zařízeních všech forem, v azylových ústavech a ústavech sociální péče. Cílem je příprava žáka pro poskytování základní osobní péče a osobní asistence sociálním klientům a kvalifikovaný výkon pomocných prací v kuchyňských provozech, v úklidových službách, v prádelnách a v dílnách na opravu a šití prádla. Odborný výcvik je realizován v Centru pro seniory v Holešově pod vedením učitelek odborného výcviku. Ve třetím ročníku je umožněno žákům samostatně pracovat v sociálních zařízeních v blízkosti bydliště, kde mohou být po vyučení zaměstnáni. Pečovatelské práce probíhají na odděleních a zahrnují celkovou péči o pacienta, jeho lůžko a pokoj. Patří sem donáška stravy, pomoc při chůzi popř. s invalidním vozíkem, základní péče o lůžko, úklid na pokoji, mytí a dezinfekce zařízení, práce s elektrickou úklidovou technikou aj. Tříletý obor je určen pro dívky i chlapce. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží výuční listy. 

 

41-52-E/01 Zahradnické práce

Oddorné vzdělání je cíleně směrováno pro budoucí profesi ZAHRADNÍK. Odborná příprava má těžiště v přípravě na výkon jednodušších prací spojených se zahradnickou výrobou. V odborném výcviku budou žáci vykonávat práce při množení, výsadbě, ošetřování, hnojení a ochraně rostlin ve školních sklenících i ve volné půdě. Práce spojené se zakládáním a údržbou sadovnických úprav při obnově zámecké zahrady v Holešově. Zhotovování běžných vazačských výrobků. Jde o tříletý učební obor pro dívky i chlapce. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky obdrží žáci výuční