Ze školy

Těšení na jaro

Krásnou výzdobu naší školy zajišťují žáci nového učebního oboru „Zahradnické práce“ pod vedením paní učitelek a paní vychovatelky spolu s ubytovanými žáky. Nechť je pro Vás inspirací pro vyzdobení Vašich domovů.

 

 

Odborná učebna a skleník pro výuku učebního oboru „Zahradnické práce“

V těchto prostorách školy se rodí krásné výrobky a výpěstky našich „Zahradníků“ žáků prvního ročníku – aranžmá, slámové dekorace, výsevy bylinek, osení, trvalek … Žáci převzali starost o květiny v budově školy, přesazují, zalévají, …

 

 

Talentovaný žák školy

Petr Zedník je žákem 1. ročníku učebního oboru „Zahradnické práce“. Přestože si maluje jen pro radost, stojí jeho výtvarné práce za pozornost nejen technikou kresby, ale i námětem. Aby se s jeho výtvarnými dílky mohli potěšit i ostatní, zapůjčil své obrázky škole a nyní jsou rozvěšeny podél schodiště v budově. Tady jsou k nahlédnutí i pro vás.

 

Projekt 72 HODIN – tři dny dobrovolnických aktivit po celém Česku

Dne 8. – 10. října 2015 probíhal v České republice „Projekt 72 HODIN“, organizovaný Českou radou dětí a mládeže, kterého se zúčastnilo 17 žáků z naší školy.

Letošní motto znělo: „Zasaď strom třeba se starostou …“.

Cílem bylo zapojit co nejvíce dobrovolníků a ukázat ostatním, že stačí málo, abychom společně dokázali mnoho. Projekt byl určen všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Žáci naší školy si zakoupili v rámci akce trička s logem „72 hodin“ a ve čtvrtek 8. října 2015 v odpoledních hodinách se pustili do práce. Vysadili za asistence starosty Mgr. Rudolfa Seiferta a paní učitelek tři okrasné stromky ve školní zahradě a poté uklidili okolí školy a přilehlé chodníky autobusového nádraží.

Děkujeme všem zúčastněným za aktivitu a za práci, kterou odvedli.

 

Světluška

Dne 10. a 11. září 2015 pomáhaly žákyně naší školy nevidomým občanům rozzářit svět, formou sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“

Dívky obdržely od Nadačního fondu Světluška kostýmy, pokladničky, letáčky a sbírkové předměty, které nabízely kolemjdoucím lidem v našem městě za určenou částku.

Účelem sbírky bylo získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, zejména na:

  • asistenční a průvodcovské služby
  • speciální zdravotní a rehabilitační pomůcky
  • vodící psy
  • rekvalifikační a vzdělávací programy
  • studijní stipendia
  • rozvoj hudebního talentu
  • sportovní a zájmové aktivity

Po ukončení sbírky byly pokladničky rozpečetěny a spočítány vybrané částky.

Pokladnička č.ZL 160000 – částka 3976,- Kč

Pokladnička č.ZL 170000 – částka 3821,- Kč

Celková vybraná částka činí 7 797,- Kč

Děkuji všem našim Světluškám – Míši, Kristýně, Katce, Jiřímu, Dominice, Venduli, Lence a Barboře !