Realizace odborného výcviku od 1. června 2020

26.05.2020 | 14:52

Aktualizace:

Od 15. června 2020 bude v souladu s uvolňováním opatření ve školství osobní přítomnost žáků probíhat ve dnech úterý, středa, čtvrtek (vždy 8,00 – 11,30hod) a rozdělena tak, že na jeden den v týdnu bude realizována podpora výuky odborných předmětů a dva dny výuka odborného výcviku. Případné bližší informace podají třídní učitelé.

V souladu s další etapou uvolňování opatření ve školství bude od 1. června 2020 realizována výuka odborného výcviku pro žáky prvního a druhého ročníku. Výuka bude probíhat výlučně ve škole, žáci nebudou docházet na pracoviště spolupracujících firem. Docházka žáků je dobrovolná. V této souvislosti upozorňujeme, že internát školy nebude v provozu. Výuka bude probíhat tři dny v týdnu, vždy od 8,00hod do 12,00hod. První dva týdny bude výuka také uzpůsobena tak, aby nedošlo k termínové kolizi s konáním závěrečných zkoušek, konkrétně v prvním týdnu výuka proběhne ve dnech 2. – 4. června 2020 (tj. úterý, středa, čtvrtek). Pro následující týdny budou termíny výuky aktualizovány.

Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané písemné čestné prohlášení (ke stažení zde). Prohlášení podepisuje zákonný zástupce, v případě plnoletého žáka sám žák.