Školní jídelna

AKTUÁLNĚ: Omezení (uzavření) v souvislosti s Mimořádným optřením MZČR se týká také školní jídelny.

Od 11. března 2020 do odvolání je školní jídelna uzavřena, nevaří se.

Obědy (příp. celodenní strava) budou po dobu mimořádého opatření automaticky odhlášeny.

 

Školní jídelna – hlavní stránka přihlášení zde.

Jídelníček najdete zde.

 

Vážení strávníci naší školní jídelny,

rozhodli jste se, nebo se ještě rozhodujete, pro odběr obědů a ubytovaní studenti pro celodenní stravování v jídelně OU a ZŠ Holešov. Dnes se u nás stravují žáci a zaměstnanci našeho učiliště a Základní školy včetně důchodců. Souběžně také stravujeme některé studenty a pedagogy Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

Připravujeme 3 krát týdně dva druhy obědů (úterý, středa, čtvrtek)  a 2 krát týdně jeden druh (pondělí, pátek). Výdej obědů od 11:00 hod do 14:30 hod je prováděn pomocí čipů a nabízíme tak strávníkům možnost objednávání a odhlašování pomocí internetu. Jídelní lístek je na internetových stránkách.

Školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Školní jídelna odpovídá za kvalitu a hygienickou nezávadnost stravy pouze do výdeje obědů.

Jídlo slouží k okamžité spotřebě.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosahují určitý věk.

Cena stravného za oběd – žáci do 10 let 24,-Kč, žáci do 14 let 26,-Kč, žáci od 15 let 28,-Kč. Celodenní stravování pro ubytované vychází na 82,- Kč. Dospělí platí 28,- Kč s tím, že strávníci doplňkového stravování připlácí 24,- Kč osobní a věcné náklady. Školní rok se počítá až do 31. srpna.  

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. V případě zjištění neoprávněnosti využívání školního stravování, může být finanční rozdíl (dotace na školní  stravování) doúčtován.

Placení obědů je možné přímo v kanceláři školní jídelny a to pouze ve středu od 11:00 hod. do 14:20 hod., ale preferujeme platbu přes účet. Číslo účtu pro zasílání platby je 8382650207/0100. Váš variabilní symbol je stejné číslo, jako je heslo, které jste obdrželi při nákupu čipu. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení.

Platba je nutná do 25. dne v měsíci na měsíc následující. Pokud není na účtu strávníka hotovost, tak mu bude zablokován výdej stravy. Proto je důležité posílat platby včas.

Rušení stravy lze provádět do 12:00 hodin předchozího dne. Výjimkou je první den nepředpokládané absence (nemoci) odhlášení ráno do 7:30 hod. na tel. 731576287 nebo si může stravu odebrat do jídlonosičů ve školní jídelně od 11:00 hod. do 11:15 hod.

Přeplatky stravného u plátců platících bezhotovostně převodem z účtu, budou vráceny na základě žádosti bezhotovostně na účet žadatele. Ostatním budou vráceny v hotovosti.

Při hrubém porušení kázně  (úmyslné ničení majetku, znehodnocení pokrmu atd.) bude strávník vyloučen ze školního stravování.

Strávník se zdržuje v jídelně pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda.

Školní jídelna nezodpovídá za ztráty cenných předmětů.

 

Pavla Pelzová
vedoucí školní jídelny