Školní jídelna

Školní jídelna – hlavní stránka přihlášení zde.

Jídelníček najdete zde.

Vážení strávníci naší školní jídelny,

rozhodli jste se, nebo se ještě rozhodujete, pro odběr obědů a ubytovaní studenti pro celodenní stravování v jídelně OU a ZŠ Holešov. Dnes se u nás stravují žáci a zaměstnanci našeho učiliště a Základní školy včetně důchodců. Souběžně také stravujeme některé studenty a pedagogy Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov.

Připravujeme 3 krát týdně (pondělí, čtvrtek, pátek) dva druhy obědů a 2 krát týdně (úterý, středa) jeden druh. Výdej obědů je prováděn pomocí čipů a nabízíme tak strávníkům možnost objednávání a odhlašování pomocí internetu. Jídelní lístek je na internetových stránkách na dva týdny dopředu. Výdej obědů 11:15 – 14:30 hod.

Ceny obědů jsou následující. Žáci do 10 let 24,-Kč, žáci do 14 let 26,-Kč, žáci od 15 let 28,-Kč za oběd. Stejnou cenu platí i dospělí s tím, že dospělí strávníci doplňkového stravování platí ještě navíc 24,- Kč osobních a věcných nákladů. Upozorňujeme na skutečnost, že zařazení studentů do věkových kategorií závisí na tom, ve kterém školním roce určitého věku dosáhnou. Školní rok se počítá až do 31. srpna. Celodenní stravování pak vychází na 82,- Kč.

Školní stravování se poskytuje v době přítomnosti žáka ve škole a první den neplánované nepřítomnosti. V případě zjištění neoprávněnosti využívání školního stravování, může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

Při hrubém porušení kázně (úmyslné ničení majetku, znehodnocení pokrmu atd.) bude strávník vyloučen ze školního stravování.

Pro konzumaci je strávníkům poskytována dostatečně dlouhá doba, nutná pouze pro jídlo, nikoliv pro další činnosti.

Školní jídelna nezodpovídá za ztráty cenných předmětů.

Objednávání a placení obědů je možné přímo v kanceláři školní jídelny a to pouze ve středu od 7:00 do 14:20 hod., ale preferujeme platbu přes účet. Číslo účtu pro zasílání platby je 8382650207/0100. Váš variabilní symbol je stejné číslo, jako je heslo, které jste obdrželi při nákupu čipu. Prosíme, do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení. Důležité je si pamatovat, že pro objednávání stravy musí být konto aktivní, jinak bude zablokován výdej stravy. Proto je důležité posílat platby včas. Rušení stravy lze provádět jak v kanceláři naší jídelny a to vždy do 13.00 hodin předchozího dne, tak i na internetu do 12.00 hodin předchozího dne.

Stravu lze výjimečně z vážných důvodů odhlásit ještě v daný den nejpozději do 7:30 osobně v kanceláři školní jídelny nebo na tel. čísle 731 576 287. Pokud student náhle onemocní, je možné stravu první den vydat do jídlonosičů.

Přeplatky stravného u plátců platících bezhotovostně převodem z účtu, budou vráceny na základě žádosti bezhotovostně na účet žadatele. Ostatním budou vráceny v hotovosti.

 

V Holešově 28. 6. 2019
Kateřina Lipnerová, vedoucí školní jídelny