Školní jídelna

Školní jídelna – hlavní stránka přihlášení zde.

Jídelníček najdete zde.

 

Nabídka služeb školní jídelny při OU a ZŠ Holešov

Nabízíme:

 • Celodenní stravování pro ubytované žáky OU a ZŠ Holešov- Obědy pro žáky, pedagogy a důchodce školy
 • Obědy pro žáky a pedagogy Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov – Obědy pro cizí strávníky – Ve dnech úterý, středa a čtvrtek máte možnost výběru ze dvou jídel
 • Výdej obědů probíhá denně od 11:00 hod do 14:30 hod
 • Objednání i odhlášení obědů je možné provádět online, k tomu je zapotřebí obstarat si u vedoucí ŠJ čip
 • Jídelní lístek je na internetových stránkách jídelny

 Upozornění:

 • Školní jídelna odpovídá za kvalitu a hygienickou nezávadnost stravy pouze do výdeje obědů.
 • Vydaný oběd je určen k okamžité spotřebě.
 • Školní jídelna neposkytuje dietní stravování

Z důvodu výrazného zdražení potravin dochází od 1. 7. 2020 k úpravě ceny stravného u všech typů poskytovaného stravování.

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni po dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určité věkové kategorie.

Cena stravného za oběd:

 • Žáci do 10 let: 27,- Kč
 • Žáci do 14 let: 30,- Kč
 • Žáci od 15 let: 34,- Kč
 • Dospělí zaměstnanci školy: 34,- Kč
 • Cizí strávníci: 64,- Kč
 • Celodenní stravování pro ubytované žáky činí 92,- Kč

Školní stravování je jednotlivému žákovi poskytováno v době jeho přítomnosti ve škole a první den neplánované nepřítomnosti.

V případě zjištění neoprávněnosti využívání školního stravování, může být finanční rozdíl (dotace na školní stravování) doúčtován.

Upřednostňujeme platbu na účet číslo 8382650207/0100.

Váš variabilní symbol je stejné číslo, jako je heslo, které jste obdrželi při nákupu čipu. Do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení. Platba stravného se provádí dopředu do 25. dne aktuálního měsíce na měsíc následující.

Pokud nebude na účtu strávníka potřebná hotovost, bude mu zablokován výdej stravy. Je důležité platit včas.

Placení obědů je možné hotově v kanceláři školní jídelny a to pouze ve středu od 11:00 hodin do 14:00 hodin.

První den nepředpokládané absence (nemoci) je možné odhlášení stravy ráno do 7:30 hod. na tel. 731576287, nebo je zde možnost odebrání stravy do jídlonosičů ve školní jídelně v době od 11:00 hod. do 11:15 hod.

Zrušení stravy na následující dny lze provádět do 12:00 hodin.

Přeplatky stravného u plátců platících bezhotovostně převodem z účtu, budou vráceny na základě žádosti bezhotovostně na účet žadatele. Ostatním bude vrácena hotovost.

Při hrubém porušení kázně (ničení majetku, znehodnocení pokrmu atd.) bude strávník vyloučen ze školního stravování

Strávník se zdržuje v jídelně pouze po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci oběda.

Školní jídelna nezodpovídá za ztráty cenných předmětů.

Další informace najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je umístěn na nástěnce v prostorách školní jídelny.

 

Pelzová Pavla – vedoucí školní jídelny