Termíny dnů otevřených dveří

09.11.2017 | 07:34

Termíny dnů otevřených dveří na odborném učilišti ve školním roce 2017/18:

pátek 24. 11. 2017 od 9:00 – 16:00 hodin

sobota 25. 11. 2017 od 9:00 – 12:00 hodin

čtvrtek 11. 1. 2018 od 9:00 – 16:00 hodin

čtvrtek 8. 2. 2018 od 9:00 – 16:00 hodin

 

Zájemci o studium nebo jejich zákonní zástupci mohou získat informace o nabízených studijních oborech, požadavcích pro přijetí ke studiu, průběhu a ukončení studia, prohlédnout si výukové prostory školy či internátu.