Vyhlášení ředitelského volna + školní kuchyně mimo provoz

01.10.2018 | 13:58

Ředitelka školy vyhlašuje na základě §24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů v pondělí 15. října pro žáky Odborného učiliště  Holešov ředitelské volno z důvodů přerušení dodávky elektrické energie na odběrném místě Nádražní 525/1. Z uvedeného důvodu bude tento den také mimo provoz i školní kuchyně = NEVAŘÍ SE. Na Základní škole bude vyučování v tento den ve všech ročnících ukončeno v 11,30hod.