Výuka žáků 1. stupně základní školy a žáků základní školy speciální

28.05.2020 | 11:16

V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách bude s účinností od 1. června 2020 možná osobní přítomnost žáků 1. stupně základní školy a žáků základní školy speciální ve škole. Docházka není pro tyto žáky povinná.

Je důležité vědět, že povinná školní výuka není obnovenaStěžejní zůstává výuka na dálku jako doposud a dobrovolné vzdělávání ve škole má být zaměřeno pouze na plnění úkolů, které jsou a nadále budou zasílány žákům, kteří se osobně výuky nezúčastní. 

Výuka ve škole bude probíhat ve dnech pondělí až pátek pravděpodobně v době od 8 do 11 hodin.

Podmínky, které musí škola a zákonní zástupci dodržet a zajistit:

  • složení skupin žáků je neměnné,
  • rozvrh hodin vyučovaných předmětů bude upraven,
  • tělesná výchova nesmí být vyučována,
  • v průběhu vyučování, pohybu ve škole a mimo třídu jsou žáci povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest,
  • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí být do školy vpuštěn.

Při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané písemné čestné prohlášení (ke stažení zde). Prohlášení podepisuje zákonný zástupce.

Informace k možné osobní přítomnosti žáků 2. stupně základní školy budou zveřejněny v úterý 2. června 2020.