Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

30.03.2020 | 12:51

Zápis k povinné školní docházce proběhne na základě rozhodnutí vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovil ředitel školy na 17. duben 2020.

Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte, bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Náležitosti žádosti

  1. Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas a povolení k pobytu) a svůj OP.
  2. Zákonný zástupce doloží Doporučující posouzení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole.
  3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.