Základní škola

Základní školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme školou úplnou s  prvním i druhým stupněm, vzděláváme žáky od prvního do devátého ročníku, žáky se vzdělávacím programem ZŠ speciální do 10 ročníku.

Poloha naší školy je velmi výhodná pro dojíždějící děti, nachází se v blízkosti autobusového i vlakového nádraží. Je umístěna v třípatrové budově s vlastní tělocvičnou a velkou školní zahradou.

Ve škole je 30 žáků, kteří jsou spojeni v pěti třídách. Tento menší kolektiv nabízí výhody téměř rodinného prostředí. Poskytuje klidné pracovní zázemí, děti se u nás cítí dobře a bezpečně, spolupracují, navzájem si pomáhají. Se žáky pracuje tým plně kvalifikovaných pedagogů a asistentů. Individuální logopedická péče pod vedením logopedické asistentky probíhá v rámci vyučování v pondělí, úterý a pátek první vyučovací hodinu.

Při škole pracuje školní družina a dětem nabízíme možnost stravování v nedaleké budově odborného učiliště. Jsme otevřenou školou – velký důraz klademe na spolupráci s rodiči.

„Nemůžeme dělat velké věci, ale malé věci s velkou láskou“ je mottem našeho vzdělávacího programu. Žáci k nám mohou být zařazeni na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení školského poradenského zařízení. Ve třídách Základní školy vzděláváme i žáky se vzdělávacím programem ZŠ speciální.