EU Peníze

EU peníze školám

Pořadové číslo

Třída

Téma

Označení materiálu (přílohy)

1

9.

Technické písmo 1

VY_32_INOVACE_Ry9_01

2

9.

Technické písmo 2

VY_32_INOVACE_Ry9_02

3

9.

Druhy čar

VY_32_INOVACE_Ry9_03

4

9.

Měřítko

VY_32_INOVACE_Ry9_04

5

9.

Kreslení od ruky 1,2

VY_32_INOVACE_Ry9_05

6

9.

Kreslení náčrtů od ruky

VY_32_INOVACE_Ry9_06

7

9.

Osová souměrnost 1

VY_32_INOVACE_Ry9_07

8

9.

Osová souměrnost 2

VY_32_INOVACE_Ry9_08

9

9.

Volný rovnoběžný průmět kvádru

VY_32_INOVACE_Ry9_09

10

9.

Volný rovnoběžný průmět krychle

VY_32_INOVACE_Ry9_10

11

9.

Volný rovnoběžný průmět jehlanu

VY_32_INOVACE_ Ry9_11

12

9.

Sdružené průměty bodu a úsečky

VY_32_INOVACE_ Ry9_12

13

9.

Pravoúhlé průměty hranolu, kvádru a krychle

VY_32_INOVACE_ Ry9_13

14

9.

Pravoúhlý průmět a síť kvádru

VY_32_INOVACE_ Ry9_14

15

9.

Pravoúhlý průmět a síť krychle

VY_32_INOVACE_ Ry9_15

16

9.

Pravoúhlý průmět a síť válce

VY_32_INOVACE_ Ry9_16

17

9.

Pravoúhlý průmět a síť pravidelného čtyřbokého jehlanu

VY_32_INOVACE_ Ry9_17

18

 

Základy kótování – kótování délek

VY_32_INOVACE_ Ry9_18

19

9.

Základy kótování – kótování průměru a poloměru

VY_32_INOVACE_ Ry9_19

20

9.

Základy kótování – kótování úhlu a oblouku

VY_32_INOVACE_ Ry9_20