Fotogalerie archiv

PROJEKTOVÝ DEN – ŽIVOT S HANDICAPEM

Dne 31. 5. 2016 proběhl na naší škole již tradiční Den s handicapem. Žáci 1. stupně zahájili dokumentárním filmem, ve kterém se seznámili s různými druhy postižení. Následoval vhodně sestavený test, kde žáci odpovídali na otázky související s danou problematikou. Druhá část projektového dne byla zaměřena prakticky. Ve školní tělocvičně si děti vyzkoušely orientovat se podle sluchu a hmatu. Děti třídily předměty podle materiálu a zdolávaly jednoduché překážky. Snahou vyučujících bylo dětem přiblížit život postižených a naučit je adekvátní pomoci těmto lidem. Závěr dne patřil vyhodnocení a předání drobných upomínkových dárků na tuto akci.

Mgr. Jarmila Kopřivová, Mgr. Eva Říhová, třídní učitelky 1. stupně

 

VÝLET DO ZLÍNA NA VÝSTAVU NENÍ TMA JAKO TMA

Jako dárek ke Dni dětí jsme dostali od školy vstupenku na výstavu Není tma jako tma. Tak jsme se 31.5.2016 sešli ráno na autobusovém nádraží v Holešově. Cesta uběhla rychle stejně jako přemístění do zámku. Už na nás čekala paní průvodkyně. Nejprve jsme šli do té tmy.  V několika místnostech byla černo černá tma, a to jsme byli i my jako nevidomí. Naštěstí jen na chvilku. Procházeli jsme kuchyní, koupelnou, garáží, obývákem a byli jsme i u moře. Nakonec jsme šli za sebou, každý se slepeckou holí, po vyznačené cestičce jako po ulici. Jak jsme došli z té tmy, šli jsme svačit. Pak nám paní od cvičené fenky ukazovala, jak umí pes pracovat s osleplým člověkem a někteří si to mohli i vyzkoušet. Nakonec jsme se dozvěděli, čím a jak slepí lidé třídí prádlo, telefonují, rozlišují papírové peníze, měří si teplotu a tlak a jiné zajímavosti. Naučit se slepecké písmo není taky žádná sranda! Byly tam i hry pro děti – člověče nezlob se, pexeso, různé skládačky. Zkoušeli jsme, ale nešlo nám to. Díky výstavě jsme si uvědomili, co pro nás vidět znamená. Všichni jsme vděční, že vidíme. V jedenáct hodin jsme odcházeli a šli jsme se podívat ven před zámek na různé stánky a soutěže natáčecího studia Déčka. Pak nás paní učitelka zavedla tam, kde jsme nechtěli jít, ale zvládli jsme to. Probíhal tam celonárodní průzkum kondice lidí. Vyhrála paní učitelka, takže musíme se sebou něco dělat. Cestou zpět jsme ještě využili možnosti zahrát si ping-pong a zaházet si šipkami.

 
PLANETÁRIUM V NAŠÍ ŠKOLE

Ke svátku všech dětí jsme letos dostali nevídaný dárek. Se svým programem promítaným v kopuli podobné hvězdné obloze k nám přijeli až z Planetária Morava z Brna. Mladší děti provedly hvězdnou oblohou pohádkové postavičky, starší žáky a studenty zaujal příběh o prvních lidech na Měsíci. A že jsme se jako kosmonauti ve stavu bez tíže cítili všichni, poznáte, když si naše vesmírné skafandry prohlédnete zde.

 

HOP DO SEDLA!

Bílý koník je Bella, hnědý Brauny, doprovází nás páni pejsci Fík a Bín a Bílej. A jedeme! Paráda!

 

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ

Tak jako každý rok i letos naši nejlepší sportovci změřili své síly v okresním kole Atletického čtyřboje základních škol praktických a speciálních v Bystřici pod Hostýnem. Ti nejlepší se probojovali až do krajského kola ve Zlíně. Děkujeme všem atletům za sportovní chování, výdrž a odvahu a pořadatelům za dobrou organizaci, příjemné prostředí a krásné ceny. Třikrát hurá všem sportovcům!

 

ČLOVĚČE NEZLOB SE!

Ve školní družině jsme si uspořádali Mistrovský turnaj v ČLOVĚČE NEZLOB SE. A věřte nebo nevěřte, ať jsme vyhráli nebo prohráli, nikdo se nezlobil! Mistři ze školní družiny 😀

 

DEN ZEMĚ

V den svátku naší planety Země se celá naše škola zapojila do projektu Den Země. Velcí i malí žáci společně poznávali přírodu v okolí Holešova se zaměřením na třídění odpadů a poznávání různých stanovišť – biotopů. Žáci II. třídy si význam recyklace vyzkoušeli i v praxi, vyrobili si z PET lahví krásné a užitečné květináče, do kterých zasadili bylinku meduňku. Cílem bylo žáky informovat a motivovat k aktivní ochraně životního prostředí a vytvářet celkově pozitivní vztah k přírodě. Podívejte se s námi na fotky nebo na krátký komiks zde.

 

ŠKOLNÍ ČÍTÁRNA

Ve školním roce 2015/2016 jsme se zapojili do projektu Výzva 56 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Pro školu jsme tak získali více než tři sta krásných nových knih a další vybavení pro potřeby našich malých i velkých čtenářů. Školní čítárnu nám veselými obrázky vymalovala paní učitelka Šínová. V čítárně se nám dobře čte i pracuje, známe se totiž s moudrou sovou.

Moudrá sova tě tu vítá, slyš pravidla heslovitá:

  • Kniha to je druhý svět, až ji dočteš, vrať ji zpět.
  • Do čítárny s chutí velkou, vždy však s paní učitelkou.
  • Než sáhneš do poličky, vždy si umyj ručičky.
  • Neruš v čtení kamaráda, čítárna to nemá ráda.
  • Nedupej tu, žádný shon, vždyť jsi čtenář a ne slon.
  • Knihu můžeš s chutí číst, ne však nad ní pít či jíst.
  • Až si dočteš, najisto, polštářky vrať na místo.
  • Kdo poslechne tato slova, může si přijít číst znova.

                                                                                                       Moudrá sova

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

13.4. 2016, nepříznivé datum, ale přeci jen jsme do Otrokovic jely. Marie Nejezchlebová z osmé a Michaela Kadlubová z deváté třídy. Pro jistotu nás doprovázela paní učitelka Pániková. V konkurenci ostatních žáků jsme se neztratily. Při řešení jsme nepotřebovaly ani celou hodinu, která byla určená k řešení. Marušce se podařilo vyhrát a já jsem obsadila krásné třetí místo. Náladu nám zvedlo i sluníčko, rozkvetlé tulipány a noví kamarádi. Celé dopoledne jsme si hezky společně užily. Míša

 

OCHUTNÁVKOVÝ KOŠ NA 1.STUPNI ZŠ PRAKTICKÉ

V úterý 5.4. 2016 čekalo na žáky 1.stupně malé „velké překvapení“. Paní sekretářka pro ně objednala v programu Ovoce do škol ochutnávkový koš. Děti měly možnost za pomoci vyučujících si připravit zdravé pohoštění a ochutnat známé i méně známé druhy ovoce a zeleniny. Podařilo se vykouzlit opravdu znamenitou hostinu. Jen se podívejte, jací  jsme kuchaři a jak nám chutná …

 

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO HRADU PROPADEŇÁKU

Bylo to ve čtvrtek 17. března 2016. Vyjeli jsme do Dobrotic a pátrali po stopách hradu ze staré holešovské pověsti. Cesta byla polní a hodně bláta na ní. Vyšlapali nebo vyběhli jsme nahoru nad Dobrotice a hledali jsme. Našli jsme jen kopce zarostlé trávou, protože hrad se prý kdysi, podle strašidelné pověsti, propadl …

 

VELIKONOČNÍ ZASTAVENÍ – TENTOKRÁT U NAŠICH SOUSEDŮ NA SLOVENSKU

Na jarní svátky jsme se všichni těšili. Do přípravy velikonočního projektového dne se s chutí zapojili žáci i učitelé. V tomto roce jsme se chtěli podívat, jak vítají jaro u našich sousedů na Slovensku, dozvědět se více o této krásné zemi a obyvatelích. Školní pěvecký sbor začal s nácvikem slovenských lidových písní už několik týdnů předem. A že je nám slovenština blízká, jsme předvedli všem kamarádům, které jsme na velikonoční zpívání pozvali do třídy paní učitelky Ledinové. Na mlsné jazýčky nezapomněli nejstarší žáci, kteří v přípravném týdnu uvařili pod vedením paní učitelky Pánikové spolu s mistrovou odborného výcviku paní Zeťkovou pravé slovenské brynzové halušky a navrch něco sladkého. Součástí přípravy projektového dne byla i soutěž Velikonoce s káčátky, kterou po celou dobu provázelo nadšení všech zúčastněných dětí ze třídy paní učitelky Kopřivové a Šínové. A jak už to bývá, to nejlepší nakonec – výprava do školní zahrady za hledáním čokoládových vajíček anebo rovnou za tajemným pokladem s paní učitelkou Říhovou a Nedbalovou. Chybět nesmělo ani pletení tatarů. Skvělou náladu projektového dne podtrhlo sluníčko, které od rána zářilo, a tak se spolu s námi podílelo na uvítání svátků jara. Dovidenia nabudúce v našej škole.

 

VELIKONOCE S KÁČÁTKY

Začátkem měsíce března jsme se společně s dětmi ve II. třídě rozhodli, že si vyučování v jednotlivých předmětech zpestříme a zpříjemníme.

Jelikož nás čekaly jarní svátky Velikonoce, tak jsme se rozhodli pro soutěž s názvem – Velikonoce s káčátky. Záměrem soutěže bylo motivovat žáky k pečlivějšímu vypracovávání úkolů, k lepšímu výkonu v jednotlivých vyučovacích předmětech, ke zvýšení pozornosti a pečlivosti při osvojování probíraného učiva.

Za příkladnou snahu byli jednotliví žáci odměňováni samolepkami káčátek, jejichž konečný počet u jednotlivých žáků ovlivňoval výsledky soutěže.

Děti se do akce zapojily s překvapivým nadšením a s radostí nalepovaly přibývající samolepky.

S výsledky svého úsilí byli žáci seznámeni v průběhu projektového dne – Velikonoční zastavení a odměněni drobnými cenami a pamětními listy.

Děti II. třídy ZŠP a Mgr. Jarmila Kopřivová, Mgr. Petra Šínová

 

TĚŠÍME SE NA JARO

Jakmile v druhé polovině měsíce února vysvitlo sluníčko a začal foukat větřík, který připomínal jarní vánek, všichni jsme si ve druhé třídě ZŠP uvědomili, jak moc se už těšíme na jaro. Naši náladu vystihly následující veršíky.

Zima ve své bílé kráse chce dál vládnout krajině,
a už jaro usmívá se nesměle a nevinně.
Slunce ještě nezahřeje, trávu kryje led a sníh,
ale jaro už se směje sněženkami v ulicích.
Ruka ještě stále zebe a mráz štípe do tváří,
jaro už se culí z nebe – tak ať se nám vydaří!

Přestože jsme ve třídě měli krásnou zimní výzdobu, cítili jsme, že ve společnosti vloček a sněhuláků je nám už trošku chladno a rozhodli jsme se, že příchod jara v naší škole a třídě urychlíme. K jaru patří kytičky, které jsme nejdříve poznávali a následně jsme se rozhodli, že si jich spoustu vyrobíme A jaké by to bylo jaro bez zvířátek a jejich mláďátek, která mají děti moc rády? Jako kulisa bez života. S chutí jsme se pustili do stříhání, lepení, malování, povídání a zpívání. O výsledek našeho snažení se s vámi rádi podělíme na následujících fotografiích.

 Děti II. třídy ZŠP a Mgr. Jarmila Kopřivová, Mgr. Petra Šínová

 

KARNEVAL U NÁS VE ŠKOLE

V pondělí 15.2.2016 proběhlo u nás ve škole karnevalové veselí. Velkou inspirací pro děti byly úvodní fotky tradičního karnevalu v Benátkách. Naše malá tělocvična se stala tanečním sálem
i sportovní arénou. Krásné masky, které okouzlily v každém detailu, umocnily pohodovou atmosféru. Nechyběly ani již tradiční sportovní a taneční soutěže. Na závěr byly pro děti připraveny malé odměny. Největší odměnou pro všechny byla radost a úsměv na tváři všech zúčastněných.

 Podívejte se, jak nám to sluší ………….

 Děti I. a II. třídy ZŠP a Mgr. Jarmila Kopřivová, Mgr. Eva Říhová

 

ČTENÍ S PLYŠÁKEM

Jakmile jsme nastoupili po pololetních a jarních prázdninách do školy, byli jsme seznámeni s pravidly akce – ČTEME S PLYŠOVOU HRAČKOU. Každý z nás si vybral plyšovou hračku, kterou mohl získat po obdržení pěti sluníček, pokud v rámci domácí přípravy nacvičoval čtení textu vybraného paní učitelkou a plnil úkoly vyplývající z čteného textu.

V každé hodině čtení jsme prožívali napínavé okamžiky, zdali se na nás bude usmívat celé, nebo jenom polovina sluníčka.

Všichni jsme se moc snažili a každý si svého plyšáka odnesl domů.

 Žáci II. třídy s paní učitelkou Mgr. Jarmilou Kopřivovou a paní učitelkou Mgr. Petrou Šínovou.

 

MIKULÁŠ NA NAŠÍ ŠKOLE

7.12.2015 si žáci 8. a 9. ročníku nachystali překvapení pro mladší děti naší školy – zavolali na ně MIKULÁŠE, ANDÍLKY A ČERTISKA …..

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA

Výtvarná dílna pro všechny zájemce naší školy nás předvánočně naladila. Ukázali jsme si, jak jednoduše vytvořit hezký výrobek nebo dáreček. Během činnosti se vytvořila příjemná atmosféra. Tak – zase někdy příště!

 

LEGIOVLAK

Dne 12.11.2015 jsme se zúčastnili s žáky 8. a 9. ročníku v rámci učiva dějepisu akce LEGIOVLAK ve Zlíně, kterou pořádala Československá obec legionářská. Navštívili jsme také sídlo Krajského úřadu ve Zlíně a Expozici T. Bati v budově 21.

 

PODZIMNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Ve středu 4.11.2015 se uskutečnil Podzimní turnaj ve stolním tenise. Žáci 2. stupně se nejdříve utkali mezi sebou v kolech jednotlivých tříd a tři nejlepší z každé třídy se utkali v závěrečném školním turnaji. Hráči byli rozepsaní do tabulky a hráli systémem „každý s každým“. První čtyři, kteří získali nejvíc bodů (vyhráli nejvíce zápasů), se utkali v zápase o 3. místo a o 1. místo. Turnaj to byl napínavý do poslední chvíle, zvítězila žákyně 8. ročníku Maruška, druhá byla žákyně 9. ročníku Míša a třetí místo obsadil žák 7. ročníku Martin.

 

72 HODIN aneb MÁKNEM A BUDE TO!!!!

V pátek 9.10.2015 jsme s žáky naší školy v rámci projektu 72 hodin vysadili na školním pozemku dva ovocné stromy – hrušeň a třešeň. Zúčastnili se malí i velcí, všichni učitelé a tak jsme poprosili o pomoc pana školníka. A ti nejzdatnější pak ještě stihli uklidit v městském parku.

 

 

ZPÍVÁME SI PRO RADOST

Školní pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Ledinové připravil pro spolužáky pěkné podzimní zpívání.

 

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Ve školní družině s paní vychovatelkou Radkou Janišovou tvoříme, soutěžíme a odměňujeme. Jsme šikovní a moc nás to baví.

 

TRAMPOLÍNKY V TYMY

Ve čtvrtek 1. října 2015 jsme se s žáky 2. stupně zúčastnili  aktivního odpoledne v SVČ TYMY, kde naše děti měly možnost vyzkoušet si cvičení na trampolínkách pod vedením zkušené lektorky O. Peškové. Děti cvičení zaujalo a závěrečná hra na trampolínkách byla velmi zajímavá.

 

KARNEVAL

Dne 19.1.2015 proběhl   karneval pro nejmladší žáky naší školy. Podívejte se, jak nám to při tanci a soutěžích slušelo…

 

MANDALY Z PÍSKU

Ve spolupráci se SVČ TYMY jsme si vyzkoušeli netradiční výtvarnou techniku a potvrdili tak svoji šikovnost. Při těchto aktivitách nás opět podpořilo město Holešov Akcí milion.