Vzdělávací programy

Žáci jsou vzděláváni podle školních vzdělávacích programů:

Školní vzdělávací program Základní školy praktické v Holešově zpracovaný podle RVP ZV přílohy – upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením;

Školní vzdělávací program „Cesta do života“ zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s upraveným obsahem;

Školní vzdělávací program „Krok za krokem“ zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální – I. díl;

Školní vzdělávací program „Krůček po krůčku“ zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základní školy speciální – II. díl.