Zájmové útvary

Ve školním roce 2017/2018 nabízí naše škola žákům možnost pracovat v zájmových útvarech, kroužcích, organizovaných školou. Žáci pracují pod vedením pedagogů v prostorách školy, školní zahrady i v přírodě. Po zapsání do zvoleného zájmového útvaru na dané pololetí je činnost pro žáky bezplatná. Nabídka zájmových útvarů pro školní rok 2017/2018:

Mladý přírodovědec /poznávání přírody, pohyb a pobyt v přírodě/ Mgr. Pavla Nedbalová

Dovedné ruce /základy ručních prací, šití na stroji/ Mgr. Lenka Pániková

Povídálek /pohádkový svět/ Mgr. Jarmila Kopřivová

Práce s digitální fotografií /pro starší žáky/ Mgr. Petra Šínová

Školní sbor /pěvecko – dramatický kroužek/ Mgr. Jana Ledinová, Mgr. Eva Říhová

V zájmových útvarech děti pracují v odpoledních hodinách po skončení vyučování ve dnech pondělí a středa. Činnost kroužků začíná v říjnu a je ukončena v květnu.

Individuální logopedická péče pod vedením Mgr. Lenky Chudárkové, logopedické asistentky, probíhá v rámci vyučování v pondělí, úterý a pátek první vyučovací hodinu.