Vítáme Vás na stránkách Odborného učiliště a Základní školy Holešov

Škola je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola je státní a školné žáci neplatí.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Odborné učiliště

Na odborném učilišti mohou studovat žáci, kteří splnili povinnou školní docházku a mají platné doporučení školského poradenského zařízení. Nabízíme vzdělávání v tříletých učebních oborech ukončovaných jednotnou závěrečnou zkouškou. Absolventi získávají výuční list.

ZS640

Základní škola

Základní školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme školou úplnou s prvním i druhým stupněm, vzděláváme žáky od prvního do devátého ročníku, žáky se vzdělávacím programem ZŠ speciální do 10 ročníku

Jidelna640

Jídelna

Celodenní stravování pro ubytované žáky OU a ZŠ Holešov- Obědy pro žáky, pedagogy a důchodce školy Výdej obědů probíhá denně od 11:00 hod do 14:30 hod

Nejnovější aktuality

Přesunout se na začátek