Odborné učiliště a Základní škola
Holešov
Nádražní 525/1
769 01 Holešov
Sekretariát odborného učiliště
(spojovatelka)
tel.: 573 396 213
Ředitelka Odborného učiliště
tel.:/fax.: 573 395 161
e-mail: info@ouholesov.cz

Datová schránka: hsbwts6
Internet: http://www.ouholesov.cz
Budova Základní školy,
Palackého 437, Holešov
tel.: 573 396 507

Kontakty old

Kontaktní informace

ADRESA:

Odborné učiliště a Základní škola Holešov
Nádražní 525/1
769 01 Holešov

tel.:   573 396 213   Sekretariát odborného učiliště (spojovatelka)
tel.:   573 395 161   Ředitelka Odborného učiliště

e-mail:   info@ouholesov.cz
Internet: https://www.ouholesov.cz

Datová schránka: hsbwts6

 

Budova Základní školy, Palackého 437, Holešov

tel.: 573 396 507

 

Zaměstnanci Odborného učiliště:

FUNKCE

JMÉNO

Ředitelka školy

Ing. Stanislava Horáková

tel: 573 395 161
e-mail: horakova@ouholesov.cz

Zástupce ředitelky
a výchovný poradce

Mgr. Petr Kotas
e-mail: kotas@ouholesov.cz

Školní metodik prevence neg. jevů

Mgr. Šárka Zeťková

 Pověřenec GDPR

Ing. Zdeněk Peška
e-mail: poverenec.oou@ouholesov.cz

Pedagogický sbor

Mgr. Antonín Bačík

Martin Doležal

Šárka Dohnalová

Mgr. Jiřina Havelková

Radmila Marková

Mgr. Jana Matoušková

Marta Novotná

Ing. Zdeněk Peška

Mgr. Šárka Zeťková

Sekretariát

Dagmar Pařilová
e-mail: parilova@ouholesov.cz

Internát, ubytování

Jana Češková

Alena Konečná

Školní jídelna, stravování

Kateřina Lipnerová
e-mail: jidelna@ouholesov.cz
tel.: 730 657 319

Jaroslava Dudová

Monika Greineckerová

Správní zaměstnanci

Petr Byja

Marie Březíková

 

Zaměstnanci Základní školy:

FUNKCE

JMÉNO

Zástupkyně ředitelky
a výchovná poradkyně

Mgr. Ivana Šťastná
tel: 573 396 507
mob: 722 056 393
e-mail: stastna@ouholesov.cz   

Školní metodička prevence neg. jevů

Mgr. Petra Šínová
tel: 573 396 507
e-mail: sinova@ouholesov.cz

Pedagogický sbor

Hana Ďurková

Mgr. Lenka Chudárková

Mgr. Petr Kotas

Mgr. Jana Ledinová

Mgr. Pavla Nedbalová

Mgr. Lenka Pániková

Mgr. Eva Říhová

Mgr. Petra Šínová

Mgr. Ivana Šťastná

Vychovatelka školní družiny

Mgr. Petra Šínová

Kancelář školy

Šárka Švábová
tel: 573 396 507
e-mail: svabova@ouholesov.cz

Správní zaměstnanci

Miroslav Fuksa

František Kukula

Šárka Švábová