Elektronická ŽK

Přihlásit se do elektronické žákovské knížky můžete na následující stránce:
https://ouholesov.bakalari.cz