Zaměstnanci OU

Zaměstnanci Odborného učiliště:

FUNKCE

JMÉNO

Ředitel školy

Ing. Zdeněk Peška

tel: 573 395 161
e-mail: peska@ouholesov.cz

Zástupce ředitele
a výchovný poradce

Mgr. Petr Kotas
e-mail: kotas@ouholesov.cz

Školní metodik prevence neg. jevů

Mgr. Šárka Zeťková

 Pověřenec GDPR

Mgr. Miroslav Macko
e-mail: poverenec.oou@ouholesov.cz

Pedagogický sbor

Mgr. Antonín Bačík

Hana Brázdilová

Martin Doležal

Šárka Dohnalová

Ing. Stanislava Horáková

Radmila Marková

Mgr. Jana Matoušková

Marta Novotná

Mgr. Šárka Zeťková

Sekretariát

Dagmar Pařilová
e-mail: parilova@ouholesov.cz

Internát, ubytování

Jana Češková

Alena Konečná

Školní jídelna, stravování

Pavla Pelzová
e-mail: jidelna@ouholesov.cz
tel.: 731 576 287

Jaroslava Dudová

Monika Greineckerová

Správní zaměstnanci

Petr Byja

Marie Březíková