Akce a soutěže

Poznávací zájezd do Prahy – Nadační fond Tesco – projekt „Vy rozhodujete, my pomáháme“

Dne 16. 5. 2019 jsme pro žáky naší školy zrealizovali poznávací zájezd do našeho hlavního města. V rámci výuky předmětu občanská výchova probíráme mimo jiné i tematické okruhy úzce související s naší metropolí. Před třemi lety jsme již poznávací výlet do Prahy absolvovali a to právě díky finančnímu přispění nadačního fondu Tesco. Tehdy jsme zakoušeli zimní, předvánoční atmosféru ve vánočně laděné Praze. Výlet se setkal s velkým ohlasem ze strany žáků.
To byl pro nás vyučující jeden z důvodů proč právě Praha. Druhým-umožnit zážitek i těm žákům, kteří tuto možnost nemají s ohledem třeba na tíživé sociální zázemí v rodině.
Pro výborné zkušenosti jsme opět využili služeb cestovní kanceláře Marion tour Kroměříž a průvodcovství vedoucího CK p. Formánka. Profesionálním výkladem doplňoval náš pobyt, který obohacoval zajímavostmi pro přiblížení daného místa žákům.
Naše „ putování „ Prahou začalo na Vyšehradě, prohlídkou památného místa našich dějin. Po přejezdu do centra jsme absolvovali pěší okruh po trase Náměstí republiky, Obecní dům, Prašná brána, Ungelt na Staroměstské náměstí. Karlův most byl pro většinu známý z médií jako často zabíraná dominanta hlavního města. Žáci některá místa poznávali z filmového zpracování. Minuli jsme rovněž budovy Senátu a Parlamentu ČR. Dobrodružným zážitkem byl výjezd lanovkou na Petřín a Petřínská rozhledna. Odtud jsme pokračovali ke Strahovskému klášteru, Loretánskému náměstí a hlavní dominantě Prahy – Pražskému hradu. Překvapením pro žáky byla po denním „ maratonu „ plavba lodí po Vltavě. Při té shlédli místa, která jsme procházeli z jiného pohledu. Poslední zastávka byla v podvečerních hodinách na Václavském náměstí, kde jsme si připomněli hlavní momenty z naší historie. Po návratu bylo pro nás největším oceněním spokojenost našich žáků, kteří své zážitky s nadšením předávali ostatním. Putování Prahou bylo zase jiné, neboť každé roční období sebou přináší svou atmosféru.
Závěrem bychom chtěli poděkovat ředitelce školy za návrh a zrealizování zájezdu a cestovní kanceláři. Největší poděkování však patří společnosti Tesco stores, hypermarketu Holešov. Díky finančnímu příspěvku získaného z projektu „Vy rozhodujete, my pomáháme“, jsme mohli tento zážitek umožnit všem žákům školy.

 

Předvánoční zastavení

Opět nadešel vánoční čas – doba pohody, lásky, společného setkávání a nadělování dárečků.  Na našem učilišti jsme se při této příležitosti sešli v pátek 21. prosince 2018 s našimi žáky a pedagogy v klubovně školy. Popřáli jsme si krásné vánoce a odměnili nejlepší sportovce školy, nejlepší sběrače papíru a hliníku a žáky, kteří jsou svým spolužákům příkladem v pravidelné docházce na výuku a na praxi.

Za sběr byli odměněni:
Marek a Lukáš ze třídy 1P, Michaela a Jakub ze třídy 3P.
Nejlepší sběrač školy – Honza ze třídy 2ZH přinesl 634 kg papíru.
Nejlepší sportovci školy:<
Víceboj říjen 2018 – Jiří ze třídy 1K a Svatava ze třídy 3K.
Střelba listopad 2018 – Petr ze třídy 3K a Tereza ze třídy 2K.
Ping-pong prosinec 2018 – Honza ze třídy 2ZH.
A žáci s pravidelnou docházkou:
Kristýna ze třídy 1ZD – 0 zameškaných hodin
Natálie ze třídy 1K – 0 zameškaných hodin.
David ze třídy 2ZH – 4 zameškané hodiny.
Helena za třídy 2ZD – 7 zameškaných hodin.

 

 

A opět začíná nový školní rok – nyní rok 2018/19

I do našeho odborného učiliště nastoupili prvňáčci – žáci, plní představ a očekávání, co jim tento školní rok přinese. Čeká je něco nového, dosud nepoznaného – pobyt v lavicích střídá zapojení do praktického života na pracovištích zvoleného oboru – odborný výcvik. A co dál?
Jsou zvědaví na svou novou školu, třídu, učitele a samozřejmě nejvíce na spolužáky. Najdou si nové kamarády, budou si s nimi rozumět?
A právě na tyto otázky jim pomohly odpovědět aktivity, které určitě přispěly i k navázání nových přátelství. Pro žáky jsme v rámci prevence patologických jevů připravili ve spolupráci s organizacemi ABATOP, o. s. a vzdělávací společností e-DUHA dvě různá témata, které mladé lidi zajímají nejvíce: Láska, sex a partnerský vztah nebo Hazard. Nemálo zajímavý a přínosný byl i tzv. PEER PROGRAM – na téma Rasismus, se kterým za námi přišli studenti Střední policejní školy Holešov.
Tyto akce přirozeně a nenásilně pomohly žákům se zapojením se do kolektivu ostatních spolužáků a s vytvořením prima party.
Mgr. Šárka Zeťková, metodik Prevence patologických jevů

 

Výchovně – poznávací zájezd do Rožnova pod Radhoštěm

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 jsme s žáky naší školy navštívili město Rožnov pod Radhoštěm a v něm nacházející se Valašské muzeum v přírodě – Skanzen. Program jsme měli připravený tak, aby studenti viděli co nejvíce a prošli všechny tři expozice – Dřevěné městečko, Valašskou dědinu i Mlýnskou dolinu. Žáci tak měli jedinečnou možnost zjistit, jak se na Valašsku žilo dříve.
Prohlídku jsme začínali v Dřevěném městečku, nejstarší části muzea. Poté jsme přešli do Mlýnské doliny s mnoha technickými stavbami tehdejší doby. Zde nás paní průvodkyně seznamovala se způsobem života, zvyklostmi a dovednostmi našich předků. Zakončením našeho výletu byla prohlídka lokality Valašské dědiny umístěné v kopci nad Mlýnskou dolinou. Ta připomínala typickou zástavbu vesnice v Beskydech. Nacházeli jsme zde vše, co kdysi bývalo v každé vesnici – chalupy s přilehlými hospodářskými budovami, kostel, škola, krámek, hospoda, větrný mlýn i zvonička. Velkým oživením byly ukázky lidových řemesel, dobové oblečení i vyprávění průvodců v některých objektech.
Žáci byli velmi nadšeni a obohaceni o nové zážitky. Doplnili si vlastivědné znalosti a někteří „zdoláním“ celé expozice si ověřili i fyzickou kondici.
Tímto bych chtěla poděkovat městu Holešov za finanční příspěvek a podporu speciálního školství.
Mgr. Jana Matoušková

 

2. duben – Světový den porozumění AUTISMU

Milí žáci,
dne 2. dubna se koná Světový den porozumění autismu.
Co to znamená?
Tento den se zapojují různé organizace a školy do aktivit zaměřených na zvýšení informovanosti o autismu ve společnosti.
Naši školu navštěvují žáci s různými problémy a vy se k nim chováte moc pěkně. Někteří z nich mají právě diagnózu autismus, o kterém je třeba mít co nejvíce informací.
Jak se můžeme zapojit?
Akce se zúčastníme s předstihem ve středu 28. března 2018. Barvou autismu je modrá, takže začneme tento den tím, že si ráno oblékneme na sebe něco modrého. Po příchodu do školy vám podají vaši učitelé informace o autismu formou besedy, video reportáží a sdílením fotografií. Poté se všichni sejdeme v 9:00 hodin v klubovně školy a promítneme si film o chlapci, stiženém autismem
Výzvu k připojení k tomuto dni jsme dostali od SPC Sředová ve Zlíně: Svetovy den autismu 2018
Doufám, že prožijeme hezké dopoledne plné nových a zajímavých informací.
Ing. Stanislava Horáková, ředitelka školy

 

Masopust

Pro zpříjemnění pobytu klientů v Centru pro seniory v Holešově připravili v úterý 13. února 2018 zaměstnanci „MASOPUSTNÍ PRŮVOD“.
Potěšilo nás, že nám bylo nabídnuto se této akce účastnit. Oblékli jsme se do různých kostýmů a přidali se do veselého rejdění. V průvodu nechyběl medvěd, na kterého se klienti asi těšili nejvíce. Pro poslech, tanec i zazpívání zahrál šikovný harmonikář.
Obyvatelé zařízení prožili příjemné dopoledne a my zase měli zpestření výuky v odborném výcviku.
Žáci oboru Pečovatelské služby

 

Memento

Před nedávnem dostala naše škola nabídku na dramatizaci románu Radka Johna MEMENTO od umělecké agentury „RAJCHA“. Pořad je určen pro studenty jako program v rámci protidrogové prevence. Uskutečnil se dne 2. 2. 2018.
Žáci se seznámili s hlavním hrdinou Michalem Otavou, který pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Posluchači se dostali prostřednictvím jediného herce do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života – cesty, ze které není návratu. O tom, že tato problematika je stále aktuální svědčí i naprosté ticho při sledování a soustředění se žáků při představení, ale také následný velký potlesk a poděkování za skvělý výkon účinkujícího herce.
Mgr. Šárka Zeťková, školní metodik prevence neg. jevů

 

pecinek

Dne 22. ledna 2018 se v rámci Minimálního preventivního programu naší školy uskutečnila velmi zajímavá beseda s Pavlem Ilčíkem alias Pecinkem a panem Jiřím Marečkem (vedoucím resocializační a terapeutické komunity Grunt Březnice).
Jedná se o otevřenou zpověď člověka, který propadl „kouzlu“ drog a pomocí drogové závislosti se dostal až na životní dno. Otevřeně hovoří o životě s drogou, jak je těžké zbavit se závislosti a složité vrátit se do normálního života. Spolu s tím musel zvládnout napravit vztahy s rodinou, blízkými a kamarády, získat si jejich důvěru a podporu, bez které se nelze z této pasti vymanit.
Beseda měla mezi žáky velmi pozitivní ohlas. Pozorně naslouchali vyprávění pana Pecinky a ke konci se hojně zapojili do diskuze s nemalým počtem konkrétních dotazů. Tato akce byla také velmi kladně hodnocena všemi pedagogickými pracovníky OU Holešov.
Mgr. Šárka Zeťková, školní metodik prevence neg. jevů

 

Výchovně-poznávací zájezd do Moravského krasu

V pondělí 29. 5. 2017 jsme pro žáky naší školy zrealizovali výchovně-poznávací zájezd do nejvýznamnější krasové oblasti u nás. Na jejím území se rozprostírá nespočet jeskyní, říčka Punkva a pověstná propast Macocha. Studenti měli program připravený tak, aby doplnil jejich vlastivědné znalosti a zároveň přinesl nové zážitky. Prohlídku jsme začínali příjezdem do Skalního mlýna, odkud jsme se přesunuli vláčkem k lanové dráze. Pro většinu z nás byl velkým zážitkem výjezd kabinkovou lanovkou a samotný pohled do zmiňované propasti. Zde jsme si přiblížili pověst, která se k propasti váže. Poté jsme sestoupili na středový můstek a tak měli možnost objevit jezírko, které je na dně propasti viditelné. Následná prohlídka Punkevních jeskyní spojená s plavbou po podzemní říčce Punkvě byla zdárným zakončením tohoto výletu. Žáci byli velmi nadšeni a ocenili krásu navštívené lokality.
Tímto bych chtěla poděkovat za finanční příspěvek městu Holešov a zároveň za podporu speciálního školství.
Mgr. Jana Matoušková

 

Třídění odpadu na naší škole

Naše škola je zapojena do soutěže třídění odpadu.

Plasty
 • Plasty se ukládají do speciálního koše u vchodových dveří, kde je umístěn lis na plastové láhve.
Papír
 • Sbírání papíru je na naší škole již každoroční tradicí. Žáci i zaměstnanci školy shromažďují doma papír, který pak přinesou do školy. Ten se v kontejneru odváží jednou až dvakrát ročně do sběrných surovin k recyklaci.
 • Ve školním roce 2014/2015 jsme nasbírali 4400 kg papíru a škola obdržela 7 040,- Kč.
 • Ve školním roce 2015/2016 jsme nasbírali celkem 5060 kg papíru a škola obdržela 8 096,- Kč.
 • Celková utržená částka za sběr papíru činila 15 136,- Kč.
Hliník
 • Novinkou v třídění odpadu na naší škole je sběr hliníku.
 • Sbíráme hliníkové plechovky od nápojů, sprejové plechovky, víčka od jogurtů, krabičky od paštik, obaly od sýrů, obaly od čokolád, alobal.
 • Nasbíraný hliník bude odvezen v červnu 2017 do sběrných surovin.

 

papir   plasty   tridte
 (zdroj obrázků: www.jaktridit.cz)    (zdroj obrázků: www.jaktridit.cz)    

 

Poznávací zájezd do Prahy

Dne 14. 12. 2016 jsme pro žáky naší školy zrealizovali poznávací zájezd do našeho hlavního města.V rámci výuky předmětu občanská výchova probíráme mimo jiné i tematické okruhy úzce související s naší metropolí. Toto téma studenty vždy velmi zajímá. Obrovským přínosem pro naše žáky je výuka doplněná názorností. Z obrázkových materiálů si žáci vybavovali místa (někteří Prahu již kdysi dávno navštívili) která si z pobytu pamatovali, či je shlédli v médiích.
To byl pro nás vyučující jeden z důvodů proč právě Praha. Druhým-umožnit zážitek i těm žákům, kteří tuto možnost neměli s ohledem třeba na tíživé sociální zázemí v rodině. Adventní Praha a její výzdoba byla doplnění i učiva odborné výuky.
Pro výborné zkušenosti jsme využili služeb cestovní kanceláře Marion tour Kroměříž a průvodcovství vedoucího CK p. Formánka. Profesionálním výkladem doplňoval náš pobyt, který obohacoval zajímavostmi pro přiblížení daného místa žákům.
Naše „ putování „ Prahou začalo u Strahovského kláštera, z jeho zahrad vyhlídkou na město. Pražský hrad, nádvoří hradu s vánoční výzdobou a chrám sv. Víta byl pro většinu z nás nezapomenutelným zážitkem. Po cestě na Karlův most jsme procházeli malebnými uličkami historické části Prahy a minuli budovy Senátu a Parlamentu ČR. Karlův most byl pro většinu známý z médií jako často zabíraná dominanta hlavního města. Okouzlující byla atmosféra na Staroměstském náměstí. Zde každý z nás mohl zakusit příchod vánoc s vánočními tradicemi. Poslední zastávka byla v podvečerních hodinách na Václavském náměstí, kde jsme si připomněli hlavní momenty z naší historie. Po návratu bylo pro nás největším oceněním spokojenost našich žáků, kteří své zážitky s nadšením předávali ostatním.

Závěrem bychom chtěli poděkovat ředitelce školy za návrh a zrealizování zájezdu a cestovní kanceláři. Největší poděkování však patří společnosti Tesco stores, hypermarketu Holešov. Díky finančnímu příspěvku získaného z projektu „ Vy rozhodujete, my pomáháme“, jsme mohli tento zážitek umožnit všem žákům školy.

 

Projekt 72 hodin

Dne 13 – 16. října 2016 probíhal další projekt 72 hodin, kterého se zůčastnilo 13 žáků naší školy. Letošní motto bylo ,, POMÁHÁM PROTOŽE CHCI”.  Naším cílem byl úklid kolem školy a úprava květinových záhonů. Dobrovolníci si zakoupili tričko s logem a každý dostal náramek s logem 72 hodin. V pátek 14.10. uklidili okolí školy, pohrabali listí, posbírali ořechy a uklidili květinové záhony.  Děkujeme všem žákům, kteří se do projektu přihlásili.

 

Světluška 2016

V týdnu od 12. do 16. září 2016 se zúčastnili dobrovolníci z naší školy akce s názvem „SBÍRKOVÉ DNY SVĚTLUŠKY“. Formou sbírky se snažili pomáhat nevidomým občanům rozzářit svět. Dobrovolníci obdrželi od Nadačního fondu Světluška trička, pokladničky, letáčky a sbírkové předměty, které nabízeli v naší škole zaměstnancům a spolužákům a ve městě kolemjdoucím lidem za určenou částku.Účelem sbírky bylo získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením.Po ukončení sbírky byly pokladničky rozpečetěny a spočítány vybrané částky. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se letos zúčastnili sbírky a vybrali 11 512,- Kč.

 

Talentovaný žák školy

Petr Zedník je žákem 1. ročníku učebního oboru „Zahradnické práce“. Přestože si maluje jen pro radost, stojí jeho výtvarné práce za pozornost nejen technikou kresby, ale i námětem. Aby se s jeho výtvarnými dílky mohli potěšit i ostatní, zapůjčil své obrázky škole a nyní jsou rozvěšeny podél schodiště v budově. Tady jsou k nahlédnutí i pro vás.

 

Aranžérská soutěž Floria Kroměříž

Dne 4. 5. 2016 se zúčastnili tři žáci naší školy oboru Zahradnické práce 1. ročník okresní aranžérské soutěže na výstavě Floria Kroměříž. Žáci měli za úkol vyrobit dvě vazačská díla v čase dvou hodin. Prvním dílem, na kterém pracovali, byla vypichovaná miska na stojanu a druhá byla vázaná kytice. Soupeřili se šesti žáky ze Střední školy hotelové a služeb Kroměříž oboru Zahradník. Hodnoceni byli žáci jednotlivě za obě díla dohromady a umístili se takto: Dvořáková Jitka 6. místo; Lysáková Denisa 4. místo; Petr Zedník 3. místo. Žáci byli velice úspěšní, i když bojovali s velkým tlakem spousty kolemjdoucích očí a časovým limitem.

 

Těšení na jaro

Krásnou výzdobu naší školy zajišťují žáci nového učebního oboru „Zahradnické práce“ pod vedením paní učitelek a paní vychovatelky spolu s ubytovanými žáky. Nechť je pro Vás inspirací pro vyzdobení Vašich domovů.

 

 

Odborná učebna a skleník pro výuku učebního oboru „Zahradnické práce“

V těchto prostorách školy se rodí krásné výrobky a výpěstky našich „Zahradníků“ žáků prvního ročníku – aranžmá, slámové dekorace, výsevy bylinek, osení, trvalek … Žáci převzali starost o květiny v budově školy, přesazují, zalévají, …

 

 

Podzimní ping-pongový turnaj

Dne 26. 10. 2015 proběhl turnaj ve stolním tenise na Odborném učilišti Holešov.

Turnaje se zúčastnili chlapci a děvčata z OU s tímto výsledkem:

 1. místo   Martin Hrbáč
 2. místo   Petr Hotař
 3. místo   Kryštof Demko
 4. místo   Jiří Pražma

Tito žáci se zúčastní přeboru OU ve stolním tenise, který se bude konat 4. 11. 2015 v Kroměříži.

Soutěžící na 1. – 3. místě byli odměněni flash diskem, ostatní získali drobné ceny, které byly zakoupeny z dotace města „Akce milion“.

 

Projekt 72 HODIN – tři dny dobrovolnických aktivit po celém Česku

Dne 8. – 10. října 2015 probíhal v České republice „Projekt 72 HODIN“, organizovaný Českou radou dětí a mládeže, kterého se zúčastnilo 17 žáků z naší školy.

Letošní motto znělo: „Zasaď strom třeba se starostou …“.

Cílem bylo zapojit co nejvíce dobrovolníků a ukázat ostatním, že stačí málo, abychom společně dokázali mnoho. Projekt byl určen všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým, nebo svému okolí.

Žáci naší školy si zakoupili v rámci akce trička s logem „72 hodin“ a ve čtvrtek 8. října 2015 v odpoledních hodinách se pustili do práce. Vysadili za asistence starosty Mgr. Rudolfa Seiferta a paní učitelek tři okrasné stromky ve školní zahradě a poté uklidili okolí školy a přilehlé chodníky autobusového nádraží.

Děkujeme všem zúčastněným za aktivitu a za práci, kterou odvedli.

 

Branný závod hlídek 2015

Dne 5. 10. 2015 proběhl meziškolní branný závod hlídek. Zúčastnila se družstva chlapců a dívek z Kelče, Zlína a Holešova. Akce se uskutečnila v krásném prostředí holešovského zámeckého parku.

Výsledky – dívky:  

 1. místo     OU Kelč                            
 2. místo     OU a ZŠp Holešov            
 3. místo     SŠ gastronomie a obchodu Zlín

Výsledky – hoši:   

 1. místo     OU a ZŠp Holešov            
 2. místo     SŠ gastronomie a obchodu Zlín
 3. místo     OU Kelč             

 

Světluška

Dne 10. a 11. září 2015 pomáhaly žákyně naší školy nevidomým občanům rozzářit svět, formou sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“

Dívky obdržely od Nadačního fondu Světluška kostýmy, pokladničky, letáčky a sbírkové předměty, které nabízely kolemjdoucím lidem v našem městě za určenou částku.

Účelem sbírky bylo získání prostředků na přímou pomoc dětem i dospělým s těžkým zrakovým postižením, zejména na:

 • asistenční a průvodcovské služby
 • speciální zdravotní a rehabilitační pomůcky
 • vodící psy
 • rekvalifikační a vzdělávací programy
 • studijní stipendia
 • rozvoj hudebního talentu
 • sportovní a zájmové aktivity

Po ukončení sbírky byly pokladničky rozpečetěny a spočítány vybrané částky.

Pokladnička č.ZL 160000 – částka 3976,- Kč

Pokladnička č.ZL 170000 – částka 3821,- Kč

Celková vybraná částka činí 7 797,- Kč

Děkuji všem našim Světluškám – Míši, Kristýně, Katce, Jiřímu, Dominice, Venduli, Lence a Barboře !

 

Sportovní dopoledne na OU Holešov dne 5.5.2015

Na rozdíl od minulých let, kdy se již tradičně konal sportovní den, jsme ho tentokrát poněkud obměnili. Sportovní soutěže byly doplněny vědomostními disciplínami. Žáci jednotlivých tříd soutěžili za kolektiv třídy. Zahájení se konalo v 8.00 hodin na hřišti školy. Bylo celkem 7 soutěžních disciplín. 1. Střelba ze vzduchovky na cíl, 2. Myšilovka ( pohybová hra – podlézání pod provázky), 3. Topografie + ochrana obyvatelstva (práce s buzolou, orientace v terénu, test – ochrana obyvatelstva), 4. Popis pachatele – paměťová hra, 5. Kimova hra – paměťová hra (zapamatovat si co nejvíc věcí po dobu 1 minuty), 6. Hod granátem na cíl a 7. Dopravní výchova (test z dopravní výchovy a jízda na koloběžce) Občerstvení pro všechny účastníky a ukončení sportovního dne. Vyhlášení výsledků a předání diplomů s drobnými dárky pro nejlepší. Zvítězila třída 3K (kuchařské práce). Druhé místo získala třída 2K a třetí se umístila třída 3ZD (pečovatelské služby).

 

 

Školní turnaj va florbalu

Dne 5. listopadu 2014 se pod vedením zkušeného rozhodčího Mgr. Bačíka konal školní turnaj ve Florbalu. Jako útočiště nám posloužila tělocvična TYMY Všetuly. Přestávky mezi zápasy vyplnila dovednostní soutěž v gymnastice (na fotografii můžete obdivovat vítězný “most”). Vítězné florbalové družstvo získalo věcné ceny,avšak blahopřejeme všem! Není přece důležité zvítězit, ale zúčastnit se!!!